KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Bezpieczna szkoła


Szanowni Państwo !

Dyrekcja, grono nauczycielskie, pracownicy obsługi przygotowali naszą placówkę do pracy w czasach zagrożenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W miarę możliwości zastosowaliśmy wytyczne GIS, MEN i MZ i wprowadziliśmy następujące rozwiązania, które mają wszystkich nas chronić przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa. Do tych działań należą:

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami;
 2. Klasy I-III rozpoczynają zajęcia 15 minut później niż klasy starsze;
 3. W miarę możliwości uczniowie mają stałe sale lekcyjne, w przypadku konieczności zmiany sali (zajęcia z informatyki, zajęcia w grupach, zajęcia wych. fizycznego) , blaty stolików, oparcia krzeseł, klawiatury komputerów są dezynfekowane;
 4. Regularnie co 1,5 godziny pracownicy obsługi dezynfekują klamki, wyłączniki, poręcze, parapety;
 5. Wszystkie pomieszczenia, sale, korytarze są wietrzone;
 6. Uczniowie poszczególnych sal mają przydzielone sektory do przebywania podczas przerw międzylekcyjnych. Minimalizujemy w ten sposób przemieszczanie się podczas przerw i mieszanie się uczniów. Jeżeli jest odpowiednia pogoda, uczniowie przerwy spędzają na świeżym powietrzu;
 7. Zmniejszyliśmy ilość osób przebywających w jadalni podczas wydawania obiadów, obiady wydawane są w kilkunastu turach, uczniowie siedzą przy stolikach po 2, stoliki każdorazowo są dezynfekowane;
 8. Boksy szatniowe są przydzielone tylko dla jednej klasy;
 9. We wszystkich pomieszczeniach szkoły oraz przy wejściu znajdują się płyny do dezynfekcji;
 10. Uczniowie we wspólnych strefach (korytarz, świetlica) chodzą w maseczkach lub przyłbicach. W salach lekcyjnych przebywają bez maseczek;
 11. Podczas zajęć świetlicowych i zajęć wychowania fizycznego sprzęt używany przez uczniów jest na bieżąco dezynfekowany;
 12. Plac zabaw jest dezynfekowany dwa razy dziennie;
 13. Biblioteka ma swój regulamin wypożyczeń z przewidzianą kwarantanną książek;
 14. W szkole obowiązuje dokument –Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz dokument: Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19

 

 

 

 


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole