KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Logopeda


Logopeda:  Iwona Królak

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty . Zadaniem logopedy jest:
Kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i szkole, czyli dbanie o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
Usuwanie wad wymowy ( mówienie i rozumienie) w przypadku jej braku lub utraty.
Usuwanie zaburzeń głosu,
Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Wada wymowy ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Sprzyja rozwijaniu u niego takich cech jak: nieśmiałość, skrytość , poczucie niepełnosprawności. Dziecko takie przeważnie stara się ją ukryć i dlatego też woli nie odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela. W związku z tym dzieci te wymagają wyrozumiałości i stosowania specjalnych metod pedagogicznych przez wychowawców i rodzinę.

Zaburzenia mowy u dzieci objawiają się w rozmaity sposób i mają różny stopień nasilenia. Zaburzenie w tym zakresie utrudniają proces porozumiewania się i przekazywania informacji. O opóźnieniu rozwoju mówimy wtedy ,gdy słownictwo dziecka znajduje się poniżej wieku , poniżej normy przewidzianej dla danej grupy wiekowej.

Oto najczęstsze przyczyny opóźnienia lub hamowania rozwoju mowy:

-niedojrzałość układu mięśniowo-nerwowego w obrębie artykulatorów
-niekorzystne warunki środowiskowe

Wadliwą wymowę można stwierdzić kiedy mowa :
-nie jest łatwo słyszalna
-nie jest łatwo zrozumiała
-jest nieprzyjemna w odbiorze ( chodzi tu o dźwięk i ton)
-dźwięki są zniekształcone
-jest zmieniony akcent i rytm
-jest nieodpowiednia do wieku

Do najczęściej występujących form zaburzeń mowy należy tzw. nieprawidłowa artykulacja. Zaburzenie to obejmuje 3 grupy niewłaściwej wymowy głosek:
-opuszczanie głosek
-przestawianie głosek
-zniekształcanie głosek

Na rozwój mowy dziecka największy wpływ ma środowisko w którym się dziecko wychowuje. W wieku 3-7 lat jest nim rodzina i przedszkole, w późniejszym rodzina i szkoła. Jeżeli Twoje dziecko mówi mało, niechętnie lub nie odzywa się prawie wcale..(rady dla rodziców)
-Postaraj się poświęcić więcej czasu rozmowom z twoim dzieckiem.
-Nigdy przy dziecku nie omawiajcie tego, że rozczarowuje was ono swym brakiem sukcesów w opanowywaniu mowy. Zasmucone krytyką, będzie się starało nie dostarczać wam dowodów, że mówi źle. Będzie mówiło mało, przez co ograniczy okazję do treningu i opóźni swój rozwój językowy.
-Pamiętaj, że dziecko ma prawo do błędu językowego, opanowuje ono zasady budowy gramatycznej powoli.
-Często, ale nie natarczywie powtarzajcie to, co dziecko mówi, zamieniając jego krótkie, niepełne czy niepoprawne zdania na zdania równie proste, ale pełne, poprawne.
-Kiedy dziecko wypowie jakieś zdanie postarajcie się, rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.
-Komentujcie czynności wykonywane w obecności dziecka. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.
-Mówcie z dzieckiem bez pośpiechu, nie budujcie długich zdań, nie używajcie wyrazów trudnych.
-Kiedy mówicie do dziecka,które ma jeszcze trudności z rozumieniem mowy starajcie się utrzymywać z nim kontakt spojrzeń. Łatwiej mu zrozumieć to, co usłyszy, a nawet „odczyta” z ust.
-Do zabaw językowych wybierajcie właściwą porę.
-Rysujcie wraz z dzieckiem, mogą to być proste obrazki, towarzyszyć temu powinien wasz komentarz:”…teraz rysujemy dom, tu narysujemy okno, a tu będzie komin…”.
-Recytujcie razem z dzieckiem proste wierszyki, mówcie dziecięce wyliczanki, słuchajcie razem jego ulubionych bajek (nawet wielokrotnie).
-Oglądajcie obrazki i opisujcie je. Wykorzystujcie do tego każdą okazję.
-Śpiewajcie z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne. Wasze dziecko nie powinno być przeciążone żądaniem, by mówiło ładniej, więcej. Niech z waszego języka znikną słowa:”Powtórz ładniej”, „Powiedz lepiej”. Wychowanie językowe to nie tresura. Pamiętajcie!

Telewizja jest wrogiem komunikacji w rodzinie. Dzieci, które zbyt długo i często oglądają program telewizyjny przestają przejawiać chęć porozumiewania się, przyzwyczajają się do tego, że można być biernym, nie trzeba odpowiadać, a jak się chce, to można nawet nie słuchać, gdy ktoś do nas mówi.

Opracowano na podstawie: J. Wójtowiczowa „O wychowaniu językowym

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole