KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Spotkanie z książką


KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO CZYTANIA 

opracowane przez Fundację
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

 

Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój dziecka we wszystkich wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i moralnym. Książki dla dzieci powinny służyć:
 

– nauce języka i myślenia: przyczynowo – skutkowego, logicznego, krytycznego, abstrakcyjnego,

– rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, w tym empatii i poczucia własnej wartości

– poszerzaniu wiedzy

– rozwijaniu umiejętności społecznych  i postaw prospołecznych

– doskonaleniu dobrej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów

– wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat

– uwrażliwianiu na piękno słowa

– budowaniu potrzeb kulturalnych

– rozwijaniu poczucia humoru oraz dobrego smaku

– wzmacnianiu prawego charakteru i najlepszych cech dziecka.

Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:

 • skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;
 • sensowne – o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;
 • napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
 • uczące racjonalnego myślenia;
 • przynoszące rzetelną wiedzę;
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
 • rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
 • rozwijające wrażliwość estetyczną;
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;
 • niosące jednoznaczny i pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, odcinające się od:

–  akceptowanych często postaw nieuczciwości (jak ściąganie, zabieranie cudzych  
   rzeczy), przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów lub przejawu dominacji,
   nękania i wyśmiewania innych, cwaniactwa, łamania norm – postaw, które ranią
   ludzi i przynoszą społeczne straty;

      –  dyskryminacji i szkodliwych stereotypów związanych z rasą, narodowością, wiekiem,
         wiarą, płcią (np. że dziewczęta nie umieją myśleć, a ich rolą jest podobać się innym,
         że chłopcy mają być twardzi i niewrażliwi, ich niekulturalne i nieodpowiedzialne
         zachowania są akceptowane „bo są chłopcami” itp.)

Pod tym linkiem znajduje się lista książek wartych przeczytania:

Złota Lista Książek + lista dla rodziców

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole