KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Historia


XVI- XVII w.- początki szkolnictwa masowego w Jaworzu.

XIX w. – powstanie w Jaworzu dwóch szkół wyznaniowych: katolickiej i ewangelickiej.

1869 r.- przekształcenie szkół wyznaniowych w szkoły powszechne na mocy ustawy państwowej.

1900 r.– ostateczne połączenie obu szkół dwuklasowych i otwarcie jednolitej pięcioklasowej szkoły ludowej.

5 września 1937 roku – uroczyste otwarcie siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Jaworzu Dolnym z udziałem kuratora dr Zawidzkiego, starosty Bocheńskiego, inspektorów Szmidta i Matusiaka. Szkołę wybudowano pod Goruszką, w bliskim sąsiedztwie obu dotychczasowych budynków szkolnych.

1939 – 1945 r. okres wojny – straty kadry nauczycielskiej oraz zniszczenia po przejściu frontu w 1945 roku. Władze hitlerowskie zlikwidowały polską szkołę i wprowadziły przymusowe nauczanie w j. niemieckim. Przez 3 miesiące szkoła pełniła funkcję w szpitala wojskowego.

1945 r.– rozpoczęcie remontu zniszczonego budynku z funduszy przekazanych przez Urząd Gminy i ofiarności kierownika szkoły. Pierwszy rok nauki po wojnie trwał zaledwie trzy i pół miesiąca (od 30 kwietnia do 14 sierpnia 1945 r.).1950- 1960 r.- zradiofonizowanie i skanalizowanie całej szkoły, wyremontowanie dachu, wyposażenie budynku w meble i pomoce dydaktyczne.

1962 r.- powstanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, który w czynie społecznym wykonał fundamenty pod rozbudowę.

1967 r. – ukończenie rozbudowy budynku (od strony północnej) i wyposażenie pomieszczeń. W dobudowanej części mieszczą się trzy klasy, sala gimnastyczna, kuchnia, świetlica, biblioteka, gabinet dentystyczny, sala muzyczna i sportowa.

19.05.1970 r.– nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej i wmurowanie tablicy pamiątkowej.

07. 11.1987 r. – uhonorowanie szkoły sztandarem z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły.

1998 r. – wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną.

2002 r. – modernizacja biblioteki szkolnej i otwarcie czytelni multimedialnej.

2004 r. -uroczyste otwarcie pracowni regionalnej. Sukcesywne remonty bieżące, wymiana okien.

2006 r.- remont drogi dojazdowej do szkoły oraz odnowienie elewacji zewnętrznej budynku
Kierownicy i dyrektorzy szkoły od 1937 r.:
Paweł Kantor (1933- 1939),
Johann Bill (1939- 1945),
Stanisław Kornas (1945-1960),
Jan Janik (1960-1965),
Anna Płonka (1965-1966),
Bolesław Fokt (1966-1981),
Maria Strzelczyk (1981 – 2010),
Ewa Cholewik  ( 2010 – … )


1936 r.- budowa szkoły w Jaworzu


1963 r rozbudowa budynku (od strony północnej)


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole