KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Obszar 6


W ramach 6 obszaru zorganizowany został przez współpracujący ze szkołą związek harcerstwa konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

7 marca 2014 r. odbył się Konkurs Pierwszej Pomocy dla zuchów z 10 Gromady Zuchowej „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka” – uczniów klas I – III SP w Jaworzu, zorganizowany przez Panią Aleksandrę Podstawny i prowadzony przez Ratownika Medycznego Wojciecha Biel.

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego wszystkie dzieci klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu uczestniczyły w zajęciach pierwszej pomocy prowadzonych przez Panią Aleksandrę Podstawny i Panią Bożenę Ryś. Celem konkursu było przede wszystkim sprawdzenie ich wiadomości i umiejętności dotyczących pomocy przedmedycznej oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej na temat przyczyn wypadków, przypomnienia numerów alarmowych i sposobów  udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne- dzieci miały za zadanie m.in. skompletować apteczkę, założyć opatrunek, wykonać czynności ratownicze w przypadku osoby poszkodowanej nieprzytomnej oddychającej i nieoddychającej, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zaopatrzenie zranienia oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie medycznym.

W części końcowej odbył się quiz podsumowujący. Dzieci zostały podzielone na 3-osobowe zespoły, które odpowiadały na pytania testowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodką nagrodą.

 

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole