KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Zajęcia w świetlicy


Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00-17.00. Pracują w niej wychowawczynie: mgr Joanna Lorańczyk – Czader, mgr Urszula Marczak, mgr Aleksandra Podstawny.  Dodatkowe dyżursprawują też inni nauczyciele szkoły.

Zajęcia odbywają się wg. opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtuje się     u dzieci umiejętność spostrzegania, rozwija się pomysłowość, wyobraźnia, logika, zdolności plastyczne, doskonali się pamięć oraz utrwalają się zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijane są zdolności do twórczego wysiłku.

Świetlica przyczynia się do rozwoju zainteresowań. Jest także miejscem wspólnych zabaw i służy integracji zbiorowości szkolnej. Zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku ale także pokonywania trudności w  nauce. Chętnie uczniowie codziennie pod okiem nauczycieli mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, pisania i liczenia.

W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia:
-rozwijające sprawności manualne
– ćwiczenia umiejętności czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze
– wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata
– kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
– kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, krzyżówki, zagadki, gry, układanki)
– ćwiczenia umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenek

– zajęcia artystyczne
– zajęcia kulinarne  propagujące zdrowy styl odżywiania si w ramach realizowanej w naszej szkole innowacji „ABC Zdrowego Stylu Życia”
– wyzwalające ekspresję twórczą i ruchową
– zwiększające sprawność fizyczną
– relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek, zabawy relaksujące, oglądanie bajek, spacery).
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia
i współdziałania
 w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Kształtuje się postawy asertywne i empatię. Prace plastyczne dzieci eksponowane są na tablicach w sali oraz na korytarzu.
Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność!

Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole