KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Owoce i warzywa w szkole


Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym Programem dla szkół.

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Zakres

W ramach nowego programu dzieci:

  • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
  • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety jest Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten określa długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia została przedstawiona Komisji Europejskiej
w lipcu 2017 r. Strategia określa m.in.:

  • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
  • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych,
  • Grupę docelową czyli  dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko i produkty mleczne.

Program w Polsce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

Zadania związane z wdrożeniem w Polsce nowego „Programu dla szkół” realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa (KOWR).

Program ten jest skierowany do uczniów klas I – V szkół podstawowych.

Do naszej szkoły porcje owocowo-warzywne oraz mleko i produkty mleczne dostarczane są przez firmę Usługi Transportowe Krzysztof Hankus, Bielsko-Biała, ul. Łagodna 31/20


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole