KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Legoroboty w naszej szkole


W mijającym roku szkolnym w naszej szkole wprowadzono pilotażowo modyfikację programu nauczania zajęć komputerowych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. W porozumieniu z dyrektorem szkoły i nauczycielami program objął uczniów drugiego etapu kształcenia (kl.4-6) i ma na celu przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Pomaga również w opanowaniu podstaw programowania oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań.

Szkoła dysponuje odpowiednimi warunkami i środkami dydaktycznymi do realizacji tych zamierzeń. Uczniowie mają dostęp do dobrze wyposażonych pracowni komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 16 zestawów LEGO Mindstorms EV3 education. Oprogramowanie oraz klocki do konstruowania robotów placówka uzyskała dzięki realizowanemu  projektowi unijnemu pod hasłem ‘Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” w latach 2013-2015.

Korzystając z tego wyposażenia, zajęcia komputerowe w tegorocznych klasach czwartych stały się ciekawsze, ukierunkowane na działanie i logiczne myślenie. Uczniowie projektowali, konstruowali roboty i sterowali nimi. Pod okiem nauczyciela młodzi konstruktorzy i programiści stawiali pierwsze kroki w środowisku programistycznym LabVIEW, polegającym na łączeniu graficznych ikon, odpowiadających różnym funkcjom wykonanym przez robota. Stworzone programy były testowane podczas zajęć i w miarę potrzeby modyfikowane.  Uczniowie w takich sytuacjach przede wszystkim obserwowali, analizowali i wnioskowali na podstawie wyników swojej pracy. Indywidualne propozycje w postaci prostych programów sterujących robotami były zapisywane, tworząc ciekawą bazę, którą można było publikować w sieci i dzielić się nią z innymi użytkownikami -pasjonatami legorobotów. Przy pomocy kamery, uczestnicy zajęć nagrywali krótkie filmy, na których prezentowali możliwości swoich robotów, dołączając swój komentarz.

Bez wątpienia w obecnych czasach przenikniętych myślą i technologią komputerową, otoczeni jesteśmy robotami sterowanymi odpowiednimi programami. Takie zajęcia ułatwią naszym dzieciom i młodzieży zrozumieć dzisiejszy świat i bez problemu funkcjonować w nim. Dodatkowo zajęcia te mają za zadanie popularyzować nauki techniczne i matematyczno-przyrodnicze wśród młodego pokolenia Polaków.

Dorota Krzykowska


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole