KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Przygotowujemy się do uzyskania Karty Rowerowej


Spotkanie z policjantem czyli nasze przygotowania do uzyskania Karty Rowerowej.

W dniach 28.02 i 1.03.2018 uczniowie klas czwartych spotkali się z panią Iloną Michalczyk policjantką  z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej. To kolejny etap naszych przygotowań do zdobycia pierwszego dokumentu uprawniającego do samodzielnej jazdy po drodze publicznej czyli Karty Rowerowej. Od początku klasy czwartej, w ramach wychowania komunikacyjnego poznajemy przepisy o ruchu drogowym. Znamy już przepisy ogólne dotyczące zachowania pieszych na drodze i poruszania się rowerzystów. Omówiliśmy podstawowe zasady obsługi technicznej roweru, jego przygotowanie do jazdy, elementy obowiązkowe, w które musi być wyposażony. Dzięki pomocy pani pielęgniarki Marzeny Szarek, wiemy jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku. Potrafimy też rozpoznawać i odczytywać informacje przekazywane uczestnikom ruchu  przez znaki  drogowe. Jesteśmy po pisemnym sprawdzeniu naszej znajomości znaków drogowych. Pani policjantka omówiła z młodymi cyklistami bezpieczne wykonywanie manewrów na drodze, prawidłowe poruszanie sie po skrzyżowaniach i sprawę bardzo ważną,  jaką jest odpowiedzialność rowerzysty za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Jeszcze przed nami dokładne poznanie   manewrów np. włączania się do ruchu, skrętu, zmiany pasa ruchu, omijania, wymijania, zawracania, wyprzedzania. Wkrótce ich znajomość będziemy też sprawdzać ! Potem omówimy zasady przejazdu przez różne rodzaje skrzyżowań  i będziemy  w pełni  przygotowani do egzaminu na  Kartę Rowerową. Przystąpić do niego będą mogli wszyscy uczniowie, którzy do końca lipca 2018 , skończą 10 lat. Młodsi przystąpią w terminie późniejszym. Aby na koniec roku szkolnego można było otrzymać  upragniony przez dzieci dokument ( przypominam, że dziecku , które nie ma w kieszeni Karty Rowerowej nie wolno samodzielnie jeździć po drodze publicznej ani jezdnią, ani poboczem, ani chodnikiem , może to zrobić tylko pod opieką dorosłego opiekuna !) trzeba spełnić  następujące warunki :

  • oboje rodzice(opiekunowie) muszą wyrazić zgodę na wydanie dziecku Karty Rowerowej, wypełniając arkusz zaliczeń; zgodę na wydanie dokumentu musi na nim  także wyrazić wychowawca klasowy,
  • ukończyć 10 lat,
  • zdać test teoretyczny z wiadomości o przepisach ruchu drogowego, pierwszej pomocy i technicznej obsłudze roweru ( dwadzieścia pięć pytań testowych, wybieramy jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech możliwości, zaliczony test to prawidłowy wybór odpowiedzi na co najmniej dwadzieścia pytań ),
  • zdać egzamin praktyczny z jazdy rowerem zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ( można korzystać z roweru szkolnego lub własnego pod warunkiem,  że zostanie on dostarczony w wyznaczonym terminie ).

Najwięcej problemów sprawia dzieciom zawsze egzamin praktyczny, Zasady wykonywania w bezpieczny sposób kolejnych manewrów na rowerze poznają dzieci w klasie, a potem praktycznie na lekcji wf-u, ale to za mało!

Bezpieczną jazdę po drodze  trzeba wytrenować, aż stanie się nawykiem, od tego zależy nie tylko dobrze zdany egzamin na Kartę Rowerową, ale co najważniejsze zdrowie, a nawet życie naszego dziecka. Już dziś namawiam, gdy tylko warunki pogodowe pozwolą,  aby trenować wraz z dzieckiem bezpieczną, świadomą zagrożeń jazdę na rowerze.. Tak spędzony wspólnie, zdrowo czas, będzie dla wszystkich wielką przygodą! Ważne jest, aby dziecko utrzymywało równowagę podczas jazdy na rowerze. Jechało pewnie, ale spokojnie. Pamiętało, że każdy manewr trzeba rozpocząć od upewnienia się czy można go na drodze wykonać, czy nie grozi nam lub innym niebezpieczeństwo.  Potrafiło kierować rowerem z jedną ręką na kierownicy, gdy drugą trzeba sygnalizować zamiar wykonania kolejnego manewru. Upewnienie się i prawidłowa wcześniejsza sygnalizacja ruchu są warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu praktycznego, powinny też być nawykiem u każdego rowerzysty bez względu na wiek. Widząc natężenie ruchu  na naszych drogach i bezmyślność niektórych jego uczestników, trzeba być bardzo czujnym, pamiętać, że podczas „ spotkania z samochodem” rowerzysta jest praktycznie bezbronny!, Jeśli nasze dziecko nie opanowało jeszcze w stopniu wystarczającym wiadomości czy umiejętności jazdy rowerem, dajmy mu na to jeszcze czas…  Co roku do egzaminu na Kartę Rowerową podchodzą dzieci z kl. V i VI, którym się to wcześniej nie udało. Bezpieczeństwo naszej pociechy jest przecież najważniejsze !!! Już dziś życzę zdobycia Karty Rowerowej wszystkim, którzy przystąpią do egzaminów, a potem czerpania wiele radości z  bezpiecznych wycieczek rowerowych!                                 M. Hawełek

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole