KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Kolejny sukces recytatorski uczennicy z naszej szkoły


Już po raz XVIII, 11 marca 2016 r. w Pałacu w Kozach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Słońce, słońce i życie…”. Patronat nad Konkursem, zorganizowanym przez Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej objął Starosta Bielski – Andrzej Płonka. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja piękna i kultury żywego słowa oraz dostarczanie pozytywnych wrażeń artystycznych wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.

W imprezie wzięło udział 69 recytatorów wyłonionych w eliminacjach szkolnych z 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych z poszczególnych gmin powiatu bielskiego. Jest nam niezmiernie miło,że decyzją Jury  – I miejsce ex aequo z Julią Polaczek (SP nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach) zdobyła nasza uczennica –  Klara Kostoń. Brawo Klara!!!! Klara prezentowała wiersz J.Tuwima „Ptasie radio” oraz fragment książki „Mikołajek” J.J Sempe i R.Goscinny’ego, przygotowane pod kierunkiem polonisty-p. Marzeny Grygierczyk.

Pozostałe laury przypadły: II miejsce – Karolina Wójcik (ZSP w Rybarzowice), III miejsce – Maria Gąszcz (ZS w Wilamowice) oraz III miejsce – Adrianna Jakubiec (SP w Godziszka).

Wyróżnienie – Monika Korecka (ZSP w Jasienica).Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 21 marca 2016 w budynku Starostwa Bielskiego z udziałem wszystkich laureatów, jury oraz przedstawicieli władz miasta.

Jednocześnie decyzją Jury nasz powiat na XVIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim ,,Słońce, słońce i życie…”, który odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej – będzie reprezentować właśnie  Klara Kostoń z klasy 4a. Wielkie brawa dla Klary i… trzymamy kciuki !!!!!

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.