KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Informacje dla Rodziców


Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

W związku z tym, informuję że:

 1. Od poniedziałku, 9 listopada br. Szkoła zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Świetlica czynna będzie w godzinach 7:30 – 16:00.
 2. W czasie zawieszenia zajęć stołówka jest nieczynna
 3. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniom klas ósmych zapewnione zostaną w miarę potrzeb konsultacje indywidualne online. O terminach konsultacji informacje przekażą wychowawcy.
 4. Praca zdalna klas IV-VIII będzie się odbywać zgodnie z dotychczasowymi planami
 5. Plan pracy klas I-III zostanie przekazany poszczególnym klasom poprzez wychowawcę.
 6. Książki z biblioteki będą wypożyczane uczniom według odpowiedniej procedury. Uczeń poprzez mobidziennik złoży zamówienie na książkę bezpośrednio u Pana T. Zdunka. Książka na drugi dzień będzie przygotowana do odbioru w dyżurce woźnych. Zwrotu książki można będzie również dokonać pozostawiając ją w dyżurce. Biblioteka czynna będzie każdego dnia w godzinach 8:00 – 11:00 oraz 13:00 – 15:00.
 7. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe odbywają się na terenie szkoły.
 8. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach:
 • Zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań
 • Rozmowy telefoniczne, wideokonferencje
 • Komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów
 • Karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany online, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną
 1. Przypominam, że obecność ucznia podczas zajęć online jest obowiązkowa, nieobecność należy usprawiedliwić. W przypadku lekcji, która nie odbywa się online podstawą do zaznaczenia obecności jest odebranie przez ucznia wiadomości z przesłanymi materiałami.
 2. W pracy zdalnej nauczyciele uwzględniają różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.
 3. Pozostałe regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.
 4. Kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 338172224 oraz poprzez adres e-mail sekretariat@ oraz mobidziennik. Na stronie internetowej szkoły sp1jaworze.pl umieszczane będą również ważne komunikaty.
 5. Przypominam, że w dniu 11 listopada zajęcia online nie będą się odbywać.
 6. Informuję, że w przypadku korzystania przez dwóch uczniów z jednego komputera, konieczne jest wylogowywanie się za każdym razem ze swojego konta, by umożliwić logowanie się kolejnej osobie.

Życzę wszystkim zdrowia

Ewa Cholewik – dyrektor

 


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole