KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Regulamin Drużynowych Zawodów siatkówki zdalnej o Mistrzostwo SP1 Jaworze


Zasady rozgrywek szkolnych o Mistrzostwo SP1 w Jaworzu w siatkówce zdalnej

 • Zespół składa się z 6 osób. Klasa może wystawić więcej niż 1 drużynę. Po rozpoczęciu Turnieju, kapitan zespołu przesyła skład drużyny do organizatora rozgrywek.
 • Każdy zawodnik zespołu, o określonej godzinie dostaje do wykonania zadanie, które jest zobowiązany przesłać na konto organizatora w limitowanym czasie w postaci pliku filmowego.
 • Zawodnik musi zabezpieczyć sobie przesył danych. Po upłynięciu limitu czasu filmiki z wynikami nie będą przyjmowane, a drużynie zostanie zaliczony wynik zawodników, którzy zmieścili się w czasie. Uczestnicy zawodów sami podliczają wyniki i dołączają do wysłanego pliku.
 • Po odebraniu filmów organizator przedstawia wyniki w postaci postu filmowego na stronie Facebook UKS Goruszka Jaworze. Wyniki pojawiają się kolejno po podliczeniu prób zawodników.
 • Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga komisja zawodów.
 • Nagrody – ocena celująca z aktywności zdalnej
 • Zachowanie – 10 pkt za reprezentowanie klasy w rozgrywkach sportowych.
 • Zawodnicy przystępujący do rozgrywek obowiązkowo posiadają zgodę rodzica na udział w zawodach oraz na publikację wizerunku dziecka.
 • Wyniki ogłoszone będą na stronie FB UKS, FB SP1 Jawor
 • Zawody zostaną rozegrane w jednym etapie, nie przewiduje się fazy finałowej.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów nagrywają 30 sek film i wysyłają na konto kapitana drużyny na messenger
 • Komisja zawodów oceni jakość wykonania ćwiczenia i przydzieli punkty drużynom
 • Post z filmami 3 najlepszych drużyn zostanie opublikowany na stronie FB UKS i FB SP1 Jaworze a wyniki wywieszone na stronie internetowej szkoły
 • Zgodnie z wytycznymi RODO osoba, która nie zgadza się na opublikowanie swojego wizerunku, dodaje stosowny wpis na konto kapitana, w którym rodzic zgadza się na udział dziecka w zawodach i nie zgadza się na opublikowanie filmu na stronach internetowych FB UKS oraz FB SP1. ( Punkty zdobyte przez zawodnika zostaną oczywiście zaliczone )
 • Drużyna, która w stosownym czasie zgłosiła niekompletny skład, wyznacza zawodnika, który otrzyma dodatkowo 15 sek na wykonanie próby. ( nagrywa film 45 sek )
 • Powyższy regulamin zostaje przekazany do wiadomości kapitanów drużyn oraz na stronę internetowa szkoły www.sp1jaworze.pl 
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie na każdym etapie zawodów.

Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole