KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”


W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu otrzymała w roku 2019 środki finansowe (15 tys. zł, w tym 3 tys. zł wkładu organu prowadzącego) na zakup książek. Dzięki temu wzbogaciła się o 1020 pozycji, wśród których znalazły się nowości wydawnicze i lektury szkolne. W zakupach uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych – zakupiono książki z dużą czcionką, audiobooki, książki obrazkowe oraz dotyczące osób z dysfunkcjami.

W związku z programem zostało podjętych wiele działań promujących czytelnictwo z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców. Odbyło się między innymi spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską, konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”, Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”, akcje czytelnicze „Jak nie czytam, jak czytam” oraz „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”. Zrealizowano ciekawe projekty edukacyjne, takie jak „Świetlica w bibliotece”, „Bajki samograjki”, „Czytanie na śniadanie”, „Polubić lektury”. Zorganizowano spotkanie z rodzicami w ramach akcji „Wychowanie przez czytanie” i zamieszczono materiały szkoleniowe na internetowej stronie szkoły. Nawiązano też współpracę z Biblioteką Gminną w Jaworzu, biorąc udział w Międzynarodowym Dniu Czytania Tolkiena i przedstawieniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. Włączono się w działalność Klubu Literackiego im. Wolumina Czytalskiego oraz poznawanie Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, uczniów, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole. Wzbogacił także kontakty z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami czytelników spowodowało wyraźnie zwiększenie kontaktu z biblioteką. Atrakcyjnie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarcza pozytywnych emocji, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych.

Polonista bibliotekarz Tomasz Zdunek

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole