KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Ślubowanie Pierwszoklasistów


Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu są już pełnoprawnymi uczniami.

3 października 2019 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Wszystkich zebranych, w pięknie udekorowanej auli, przywitała Pani Dyrektor Ewa Cholewik, następnie złożyła życzenia dzieciom.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Odświętnie ubrane i bardzo przejęte przystąpiły do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i muzycznych na scenie. Wszyscy uczniowie doskonale znali swoje role i z uśmiechem na twarzy wystąpili przed najważniejszymi widzami- rodzicami.  Przygotowały to pod okiem swoich wychowawczyń: kl.1a – pani Beaty Stec, a kl.1 b – pani Małgorzaty Hyjek. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.  Po nim pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 ” dotykając kolorowym ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej szkoły. Z rąk Pani wicedyrektor Marii Kuś otrzymały dyplomy i pierwsze legitymacje.

Także Rodzice złożyli wszystkim pierwszoklasistom piękne życzenia.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości. To był naprawdę piękny dzień.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam pasji i chęci poznawania tego co nowe i nieznane oraz wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!

Małgorzata Hyjek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.