KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Drużynowe Biegi Przełajowe 2019 – eliminacje szkolne


19.03.2019 na stadionie szkolnym odbyły się Wiosenne Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych.

Dziewczęta startowały na dystansie 720m, chłopcy biegli dystans 950m. Zawody te były eliminacją do drużyny szkolnej, która 21.03. rywalizować będzie w Rudzicy o awans do Finału Powiatowego .

Wyniki zawodów  dziewcząt ( pierwsza 10 ):

 1. Aurelia Lachowska 2.36
 2. Maria Podolska  2.37
 3. Amelia Kukla 2.43
 4. Emilia Zielina 2.46
 5. Martyna Faruga 2.46 
 6. Karolina Kliś 2.51
 7. Sara Urbaś 2.53
 8. Maja Kaczkowska  2.57
 9. Oliwia Dudziak 2.58
 10. Maria Wieja 2.59
 11. Oliwia Uciecha 2.59

Wyniki zawodów chłopców ( pierwsza 10 ) :

 1. Michał Kłoda 3.21
 2. Michał Waszek 3.23
 3. Mikołaj Urbaś 3.29
 4. Mikołaj Maćkowiak 3.37
 5. Michał Pszon 3.44
 6. Igor Nowak 3.45
 7. Jakub Koc 3.47
 8. Oliwer Zemanek 3.48
 9. Krzysztof Fijak 3.48
 10. Leon Gąska 3.50

Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek będzie reprezentowało szkołę na zawodach gminnych 21.03 w Rudzicy. 7 zawodnik jedzie na zawody jako rezerwowy. Zawodnicy 8,9,10 trzymają kciuki i wystartują być może w późniejszym etapie rywalizacji.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.