KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony


Jak co roku, podczas pracy z dziećmi  zwracamy uwagę na to, aby uczyć je dbać o swoje zdrowie. Potrzebna do tego jest wiedza praktyczna i teoretyczna. Naszą wiedzę teoretyczną sprawdzamy uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na Temat Zdrowia i Jego Ochrony – „Meditest”, organizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. Nad prawidłową treścią merytoryczną, poprawnością formułowanych pytań oraz ich zgodnością z programem nauczania czuwa sztab ekspertów  MEN. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach. W  konkursie wystartowało  820 osób z całej Polski, w tym 6 uczniów kl. IV i 5 z kl. VI. z naszej placówki. W młodszej grupie najlepszy wynik zdobyła Julia Ciućka, która zajęła 6 miejsce w Polsce , Sandra Kozieł 14 , a Jędrzej Grendziński 25 miejsce. W grupie starszej Patrycja Łukosz 20 miejsce, Karolina Piontek 22 i Urszula Pasińska 25 miejsce. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką nauczycieli : Marii Kuś i Mirosławy Hawełek. Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów, posiadanej  wiedzy i umiejętności , które na pewno przydają się wszystkim w codziennym życiu, bo żeby zdrowie służyło nam jak najdłużej trzeba o niego dbać !

M.Hawełek

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.