KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Sztafetowe Biegi Przełajowe 2018 – eliminacje gminne


1.10.2018 w Rudzicy odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Gmin Jaworze-Jasienica. Pierwsze dwie drużyny w każdej kategorii uzyskały awans do zawodów o Mistrzostwo Powiatu Bielskiego. Zawody odbędą się 3.10.2018 w Czechowicach Dziedzicach. Zbiórka zawodników w szkole o godz. 8.30.

Wyniki drużyn SP1 :

Dziewczęta  2006-2008  – awans

 1. SP 1  –  18.57
 • A.Kukla – 3.02
 • S.Sowa – 3.12
 • A.Lodek – 3.15
 • S.Urbaś – 3.15
 • M.Faruga – 3.14
 • Maria Podolska – 3.01

Dziewczęta 2003-2005 – awans

2.SP1 – 18.31

 • Matylda Podolska – 2.50
 • J.Kowal – 3.03
 • M.Meisner – 3.15
 • M.Mielczarek 3.11
 • M.Sroka – 3.11
 • D.Żur – 3.05

Chłopcy 2006-2008 – awans

2.SP1 – 23.05

 • M.Waszek 3.38
 • M.Maćkowiak 3.55
 • M.Urbaś – 3.49
 • J.Koc – 3.56
 • I.Nowak 4.05
 • M.Kłoda – 3.42

Chłopcy 2003- 2005

4.SP1 – 23.03

 • M.Lachowski – 3.12
 • B.Kowalczyk 3.42
 • K.Linnert – 3.49
 • SZ.Mikler – 4.06
 • W.Fender – 4.10
 • F.Suchoń – 4.10

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.