KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Rekolekcje wielkopostne


W dniach od 12 do 14 marca 2018r. odbywać się będą rekolekcje wielkopostne.

Poniżej harmonogram zajęć na te dni:

 • w poniedziałek i wtorek, tj. 12 i 13 marca br. uczniowie klas:

 

 • I-III (pierwsza zmiana):

– od godz. 8:00 do 10:15 – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej (potem zejście
z wychowawcą na zajęcia do kościoła);

–  od godz. 10:30 do ok. 11:40 – rekolekcje w  kościołach (katolickim i ewangelickim);

–  ok. godz. 11:45 – obiad

 

 • I-III (druga zmiana):

– od godz. 10:30 do ok. 11:40 – rekolekcje w  kościołach (katolickim i ewangelickim);

– ok. godz. 11:45 – obiad

– od ok.  godz. 12:00 do 14:15 zajęcia edukacji wczesnoszkolnej;

 

 • IV-VI:

– od godz. 8:00 do 11:30 – lekcje według planu podanego przez wychowawców;

– godz. 11:30 – obiad (po obiedzie schodzą z nauczycielami do kościoła)

– od godz. 12:00 – rekolekcje w kościołach (katolickim i ewangelickim)

 

 • w środę, tj. 14 marca br. nie ma zajęć dydaktycznych. W tym dniu dla uczniów:

– klas I-VI Parafia Rzymsko-Katolicka organizuje spotkanie  o godz. 12:00;

– klas I-VI Parafia Ewangelicko-Augsburska –nabożeństwo o godz. 8:30.

W tym dniu dzieci do Kościoła przychodzą samodzielnie i również samodzielnie wracają.

Dzieci będące wcześniej na świetlicy wychodzą z katechetą. Obiad dla dzieci, które wcześniej zgłosiły uczestnictwo w posiłku w tym dniu , będzie wydawany
w godz. 11:20 – 12:00.

Świetlica szkolna podczas rekolekcji działa bez zmian.

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.