KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs ekologiczny- rozstrzygnięty


W dniu 10 czerwca Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Jaworza , Ośrodka Promocji Gminy Jaworza, przedstawicieli placówek oświatowych oraz znawcy i hobbysty p.M. Wiśniewskiego  oceniła prace plastyczne i fotograficzne przygotowane do udziału w Konkursie Ekologicznym pt.” Rośliny zielne, chronione na terenie Jaworza i okolic”. Uczestnicy mieli trudne zadanie , aby odszukać i przedstawić rośliny zaliczane do prawnie chronionych, występujących na naszym terenie .Niektóre prace przedstawiały okazy, które tradycyjnie uważamy za warte ochrony, stąd Komisja miała  trudne zadanie, aby je należycie ocenić.

Uczniowie SP nr 1 pod kierownictwem nauczycieli przyrody : p. M. Kuś, p. K. Penkali, M. Hawełek wykonali prace plastyczne i fotograficzne . W przygotowaniu do konkursu pomogła nam pogadanka i prezentacja multimedialna przygotowana przez p. M. Wiśniewskiego.

W kategorii prac plastycznych zwyciężyła Kamila Wełniak , na drugim miejscu oceniono pracę Ignacego Chmielewskiego.
W kategorii prac fotograficznych I miejsce zajął Robert Pomper, II miejsce Tymoteusz Rieck, III miejsce Marcin Dawidowicz, a wyróżnienie zdobył Jakub Wawrzyczek .

Nagrody zostaną wręczone uroczyście w dniu 15 czerwca ( niedziela ) na spotkaniu Towarzystwa Miłośników Jaworza w sali Pod Gruszką o godz. 15.00. Można będzie także obejrzeć wszystkie nagrodzone prace i spotkać się z ich autorami .

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.