KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Rok dla Niepodległej- plan wydarzeń w SP1


L.p Tytuł wydarzenia Odpowiedzialny Data realizacji Uwagi
1 Uroczysta akademia środowiskowa z okazji Święta Niepodległości Polski i 80 – lecia SP nr 1 w Jaworzu. Uczniowie i Grono Pedagogiczne SP nr 1 w Jaworzu XI 2017
2 Konkurs recytatorski „Stulecie niepodległości” Uczniowie klas 4 – 6/ polonista   T. Zdunek III 2018
3 Szkolny konkurs historyczny dla klas 4 „Drogi do wolności; symbole narodowe Polaków” Historia w klasach 4/ M. Gabryś i M. Grygierczyk/ kl. 4 a – e  IV 2019
4 Wystawa prac plastycznych pod hasłem „Godło Polski” Plastyka w klasach 4/ M. Gabryś  IV 2018
5 Kartka patriotyczna na 100 – lecie odzyskania niepodległości – wykonanie prac plastycznych. Plastyka w klasach 5 / M. Gabryś  IV 2018
6 Historia godła Polski; oś czasu z najważniejszymi datami z historii Polski. Historia i plastyka w klasie 6 M. Gabryś IV 2018
7 Postaci wybitnych Polaków walczących o niepodległość – przygotowanie biografii w formie lapbooka; wystawa prac. Historia i plastyka w klasie 6 M. Gabryś IV 2018
8 Moja Mała Ojczyzna – „Jaworze wczoraj i dziś” – konkurs historyczny Uczniowie klas 6/ Stowarzyszenie Jaworze – Zdrój/ M. Gabryś (historia). V 2018
9 Przygotowanie albumu „Polska moją ojczyzną” – wystawa prac. Historia i plastyka w klasie 6 M. Gabryś IV 2018
10 Apel poświęcony pamięci Jaworzan zamordowanych w Katyniu i w obozach koncentracyjnych  w czasie II wojny światowej  przy tablicach pamiątkowych na terenie szkoły Historia i język polski w klasie 6 Gabryś i M. Grygierczyk IV 2018
11 Udział uczniów szkoły w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej pt. „Tak budziła się Polska w mojej miejscowości” – przygotowanie albumu z opisem. Uczniowie klas 5 – 6 / M. Gabryś i poloniści. IV 2018
12 Własnoręczne wykonanie przez dzieci chorągiewek z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej  Polskiej Uczniowie klas 2 – 6/ lekcje techniki. V 2018
13 Piknik Rodzinny ( hasła:  1. „Patriotycznie? Z przyjemnością!”

  1. „Mały i duży patriota służy ojczyźnie”).
  2. Selfie z Niepodległą – stroje z epoki, skrzydła w plenerze.
  3. Żywa lekcja historii z Bractwem KERIM.

c. Budowanie biało – czerwonej flagi  poprzez odrysowanie ręki na płótnie.

Nauczyciele SP nr 1 w Jaworzu M. Gabryś, M. Foks, A. Witkowska V 2018
14 Konkurs literacki „Moja interpretacja słów patriota i patriotyzm” Uczniowie klas V – VII/ poloniści, M. Gabryś IX 2018
15 Kapsuły czasu (umieszczanie zdjęć, krótkiej informacji, znaczków, monet związanych ze 100 – leciem niepodległości). Uczniowie klas 2 – 7/ wychowawcy X 2018
16 Konkurs historyczny pt. „Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego” Uczniowie klas 6 – 7/ M. Gabryś, M. Grygierczyk X 2018
17 Całoroczna wystawa pt. „Symbole narodowe Polski” Uczniowie klas  4- 6/ biblioteka szkolna i M. Gabryś IX 2017/

IX 2018

18 Aktualizowanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń przeprowadzonych w ramach 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zespół promocji szkoły IX 2017 –

IX 2018 

19 Okolicznościowa akademia z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. ( Przygotowanie kotylionów i wystawy). SP 1 w Jaworzu 9 IX 2018 
20 Propozycje dodatkowe: Wspólne czytanie noweli „Latarnik”H. Sieniewicza. Giełda Talentów: w programie  Pieśni i piosenki narodowe, wiersze patriotyczne Lekcje języka polskiego (5 min.) poloniści Uczniowie z klas 1 – 7/ T. Adamus, M. Foks IX – X 2018

XI – XII 2018

Kalendarz Wydarzeń


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole