KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Egzamin ósmoklasisty


PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w terminie głównym został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 16, 17 i 18 czerwca 2021r.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu przystąpiło około 360 000 uczniów, w naszej szkole 44 uczniów.
Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,
tj.: 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego – u nas w szkole z jęz. angielskiego 42 osoby oraz z jęz. niemieckiego 2 osoby.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe, określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Średnie wyniki zostały podane w procentach. Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu.

Język polski:

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia.
W naszej szkole średni wynik, to: 69% (wynik max.100%, a min.22%).

Dla porównania średnie wyniki w:

  • śląskim 61%
  • powiecie bielskim 62%

Matematyka:

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 47% punktów możliwych do zdobycia.
W naszej szkole średni wynik, to: 59% (wynik max.96%, a min.16%).

Dla porównania średnie wyniki w:

  • śląskim 47%
  • powiecie bielskim 49%

Język obcy nowożytny:

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio z języka angielskiego – 66%, a z jęz. niemieckiego 49%.
W naszej szkole średni wynik z jęz. angielskiego, to: 79% (wynik max.100%, a min.22%), natomiast z jęz. niemieckiego 56%.

Dla porównania średnie wyniki z języka angielskiego w:

  • śląskim 67%
  • powiecie bielskim 69%

Z języka niemieckiego średni wynik w SP1 w Jaworzu był taki sam jak w woj. śląskim 56%.

Podsumowując, uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Średni wynik naszej szkoły z każdego przedmiotu jest wyższy w porównaniu do średniego wyniku w kraju, województwie i powiecie.

Opracowała: Joanna Car

 


Archiwum

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole