KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Laureaci w Konkursach Przedmiotowych


Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;

Łam, czego rozum nie złamie…”

                                        Adam Mickiewicz

20 i 21 marca do naszej szkoły dotarły elektryzujące wiadomość z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zuzanna Gruca i Julia Sobkowicz, uczennice klasy 8 a, znalazły się w gronie  laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, a Paweł Korzeniowski z klasy 8 c zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki!!!

Zwycięzcy zostali wyłonieni po trzech etapach zmagań spośród kilku tysięcy uczniów województwa śląskiego. Zuzia i Julka wykazały się perfekcyjną znajomością gramatyki i ortografii języka polskiego, zagadnień teoretycznoliterackich oraz literatury pięknej, a nawet filmu. Śląska komisja konkursowa doceniła też oryginalność prac pisemnych naszych laureatek. Paweł bezbłędnie wykonywał zadania z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia oraz wyłączaniem wspólnego czynnika poza nawias. Doskonale posługiwał się wiadomościami o meridianach, kątach i związkach miarowych w trójkątach prostokątnych.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego laureaci są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i otrzymują za niego maksymalną ilość punktów. Nabywają też uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego oraz przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Tomasz Zdunek Szkolny Koordynator Konkursów Przedmiotowych

 

Kalendarz Wydarzeń


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole