KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

III edycja Festiwalu Nauk Ścisłych


Zakończył  się MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY pt. „ Zatrzymać chwilę ”, którego  organizatorem było II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.

Celem konkursu było:

  • upowszechnianie wiadomości z zakresu fizyki, biologii, chemii i geografii,
  • motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i twórczej poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat,
  • zachęcanie do aktywności wszystkich uczniów o różnych możliwościach intelektualnych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII SP. Uczniowie ci mieli wykonać  model przestrzenny w dowolnej technice. Miał on przedstawiać wybrane ZJAWISKO z zakresu biologii, fizyki, chemii i geografii. Model można było zrobić różnymi metodami i z dowolnych materiałów. Nasi uczniowie wykonali modele fizyczno – biologiczne (model dźwigni – kończyna górna – autor Maciej Lachowski  I miejsce (W ciele ludzkim szkielet kostny stanowi dla mm system dźwigni. Siła mięśni jest przenoszona przez kości , aby poruszać segmentami ciała. Energia ta (siła mm) z kolei może być transmitowana na obiekty zewnętrzne np. narzędzia). Model działania płuc z przeponą, gdzie wykorzystuje się różnicę ciśnienia wewnętrznego w płucach i zewnętrznego atmosferycznego  – autor Piotr Bieniek  II miejsce.

Marzena Wajda-Parzyk


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole