KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Klub Wzorowego Czytelnika w Książnicy Beskidzkiej


W listopadzie Szkolny Klub Wzorowego Czytelnika pod opieką bibliotekarza zwiedził Dział Zbiorów Specjalnych, najcenniejszą część zasobów Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Znajduje się on w XVII-wiecznej kamienicy na Starym Rynku, przy ul. Podcienie 9. Obecnie udostępnianiem zbiorów specjalnych zajmuje się troje pracowników, z panią kierownik mgr Urszulą Szablą.
W ciągu niespełna trzydziestu lat działalności biblioteka zgromadziła 108 starodruków, z których 100 zostało już zdigitalizowanych i jest dostępnych na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Do najcenniejszych cymeliów zalicza się między innymi Ovidiusa P.N. „Metamorphoseos libri XV”, wydanego w Wenecji w 1527 roku na śnieżnobiałym, czerpanym papierze, „Biblię Czeską” wydrukowaną w Norymberdze w 1540 r. (pierwszą w tym języku, z dwoma całostronicowymi, barwnymi drzeworytami), krakowską „Biblię Leopolity” z roku 1577 (z pierwszym tłumaczeniem na język polski), pamflet na szkolnictwo jezuitów „Gratis” Jana Brożka z 1625 r., słownik przysłów Grzegorza Knapskiego „Theasaurus polono-latino-graecus” z roku 1632, podręcznik geografii Filipa Clüvera „Introducatio in Universal geographiam” z 1678 roku, „Kazania” Piotra Skargi z 1772 roku, „Satyry” Ignacego Krasickiego z roku 1779.
Obszerniejszy zbiór stanowią zabytki młodsze (od 1801 r. do 1945 r.) w liczbie 3 tysięcy egzemplarzy. Należą do nich poradniki lekarskie i gospodyń, książki historyczne, sztuka, powieści, roczniki czasopism wydawanych w Cieszynie: „Gwiazdka Cieszyńska” z roku 1898, „Wieniec- Pszczółka” z lat 1902-1912 oraz przedwojennych periodyków o charakterze ogólnopolskim: „Świat”, „Kurier Lwowski”, „Prawdą a Bogiem”, „Dziennik Literacki”, „Bluszcz”, „Przewodnik Naukowy i Literacki”.
Osobny zbiór tworzą Zegadłowicziana, czyli pamiątki po urodzonym w Białej Emilu Zegadłowiczu, poecie i prozaiku. Składają się na niego rękopisy, listy, klocki do drzeworytów, pierwsze wydania powieści.
Placówka gromadzi ponadto rękopisy-dokumenty uchodźców z Zaolzia, atlasy, plany miast, nuty, partytury, ekslibrisy, plakaty, reprodukcje malarskie, reprinty (herbarze i genealogie), widokówki.
Oddział zajmuje się również pozyskiwaniem materiałów zapisanych na starszych nośnikach fonograficznych – płyt analogowych (8 tys.), filmów na kasetach VHS (3 tys.), książki mówionej na kasetach magnetofonowych (2 tysiące).
Dział Zbiorów Specjalnych wywarł na uczniach ogromne wrażenie. A największym zainteresowaniem cieszyły się płyty analogowe, które siódmoklasiści mogli sami odtwarzać na gramofonie i kołysać się w rytm muzyki zespołu Queen i Michaela Jacksona.

Bibliotekarz Tomasz Zdunek


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole