KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Stawiamy na zdrowie


W dniu  15 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się w uroczyste wręczenie

Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Certyfikat ten nadany został przez koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie: Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis w Katowicach- Publiczną Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego , akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty .
     Dokument przekazała na ręce dyrektora szkoły Ewy Cholewik, wicedyrektor  Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjny Metis
w Katowicach Grażyna Cybula
. To zaszczytne wyróżnienie otrzymują szkoły pracujące zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie jako wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Certyfikat szkoła otrzymuje na dwa lata.
     Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów
i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły. W naszej szkole działania koordynowali następujący nauczyciele: Maria Kuś- koordynator szkolny, Mirosława Hawełek- koordynator klas IV- VI, Edyta Cwajna- Małek- koordynator klas I- III.Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole