KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Jubileusz 80-lecia Szkoły


O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól!

Fragmentem „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena rozpoczęły się 15 listopada uroczyste obchody 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej. Jubileusz zainaugurowało przemówienie pani dyrektor Ewy Cholewik, która przywitała wszystkich zaproszonych gości: władze Gminy Jaworza, prezesów organizacji samorządowych, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, dyrektorów placówek oświatowych z terenów Jaworza, byłą dyrektor szkoły- panią Marię Strzelczyk, księży, przewodniczącą Rady Rodziców, emerytowanych pracowników i absolwentów, nauczycieli, rodziców i uczniów. W dalszej części przemówienia pani dyrektor nawiązała do jubileuszu szkoły, dzięki któremu odzyskuje się poczucie wspólnoty, przywołuje wspomnienia, pobudza do refleksji. „Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, by pochylić się nad kronikami i starymi fotografiami, zebrać informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób – dyrektorów, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Gorąco im za ten trud dziękuję”- mówiła pani dyrektor. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Miłym akcentem jubileuszu było też nadanie szkole certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, zainicjowany występem szkolnego zespołu „Sinfonietta”. Następnie głos zabrała Bogusława Wołoszańska, przedstawiając historię szkoły na miarę „Sensacji XX wieku”. W dalszej części występów mogliśmy z nostalgią obejrzeć prezentację multimedialną „Dawniej i dziś”, na temat działalności placówki na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Po niej głos oddano młodym artystom, którzy w humorystycznych scenkach przybliżyli nam złożone relacje panujące w Trójkącie Bermudzkim: nauczyciel-uczeń-rodzic. Na zakończenie cała sala włączyła się we wspólne odśpiewanie piosenki „Ale to już było” w rockowym wykonaniu pani Agnieszki Koniecznej.

Po uroczystej akademii nastąpiło zwiedzanie ekspozycji zebranych w szkolnych pomieszczeniach i korytarzach. Imponujące wrażenie robiła ilość zgromadzonych statuetek, medali i dyplomów za osiągnięcia w konkursach naukowych, muzycznych, teatralnych, literackich, biblijnych, plastycznych, tanecznych i sportowych. Na trasie zwiedzania znalazły się ponadto sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne – tablice interaktywne, projektory i laptopy.

Na gości strudzonych długim zwiedzaniem czekał smaczny poczęstunek w szkolnej świetlicy. Panowała ciepła, rodzinna atmosfera, bo jak pisała jedna z naszych uczennic:

Tu mój dom i moja szkoła.

Mili ludzie dookoła.

Gdybym gdzieś stąd wyjechała,

Zawsze będę tu wracała.

 polonista Tomasz Zdunek

 

 

Na obchody święta Szkoły przybyło wielu zaproszonych gości: władze gminy, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, emerytowani nauczyciele, pracownicy oświaty oraz dzieci i młodzież ze szkół. Życzenia Jubilatce złożyli:

 • Wójt Gminy Jaworze – dr Radosław G. Ostałkiewicz
 • Przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty – Wizytator Elżbieta Sobieska
 • Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach – Grażyna Cybula
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Putek
 • Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze – Leszek Baron
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Pytlowany
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu – Dorota Sacher-Wejster
 • Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Danuta Mynarska
 • Prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza – Ryszard Stanclik
 • Gimnazjum nr 1 i SP2 w Jaworzu – Barbara Szermańska
 • Dyrektor Przedszkola nr1 – Jolanta Bajorek
 • Dyrektor Przedszkola nr2 – Czesława Cybułka

 

Pani Dyrektor Ewa Cholewik wręczyła statuetki Przyjaciela Szkoły :

Wójtowi Gminy Jaworze, Panu Radosławowi Ostałkiewiczowi

oraz Zastępcy Wójta Gminy Jaworze, Pani Annie Skotnickiej-Nędzce

 

 

 

 

 


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole