KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Żywa lekcja historii


Szkołę Podstawową nr 1 w Jaworzu odwiedził sam Napoleon Bonaparte! Tylko trochę i z bardzo bliska przypominał jedną z uczennic klasy IV. Wydarzenie to miało miejsce w dn. 27 IX 2016 roku o godz. 8.00. Napoleon przeniósł w czasie uczniów klas 4 – 6  w I poł. XIX w. kiedy to dzięki niemu, a jeszcze bardziej Legionom Polskim Jana Henryka Dąbrowskiego Polacy przez krótki czas (od 1807 do 1815 roku) mogli cieszyć się z powrotu państwa polskiego ponieważ w tym czasie na części terenów rozbiorowych utworzone zostało Księstwo Warszawskie. Niestety, radość trwała krótko – Napoleon poniósł klęskę w Rosji, sam został uwięziony, a na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku doszło do likwidacji Księstwa Warszawskiego. Polacy na nowo musieli podjąć walkę o odzyskanie niepodległości ( powstanie listopadowe 1830 r., powstanie styczniowe 1863 r.), co jak wiemy nastąpiło dopiero po zakończeniu I wojny światowej- 11 listopada 1918 roku. Na nowo kształtowały się granice młodego państwa polskiego II Rzeczpospolitej, a o powrót Śląska trzeba było stoczyć aż 3 powstania śląskie ( 1919 r., 1920 r. i 1921 r.).  Tylko 1/3 ziem śląskich wróciła do Polski, a było się o co bić, bo nawet ta niewielka część stała się lokomotywą rozwoju przemysłu w kraju 20–lecia międzywojennego.

O tych barwnych, ale i tragicznych wydarzeniach w sposób dowcipny opowiedzieli występujący aktorzy wciągając w świat historii wszystkich uczniów, ani trochę nie nudząc publiczności. Świadczyły o tym reakcje dzieci, które też stawały się powstańcami – aktorami. Co i raz wybuchały liczne salwy śmiechu. Całość występu ilustrowana wieloma rekwizytami (broń i mundury z przedstawionego okresu historycznego) tym bardziej działała na wyobraźnię i pozwalała wczuć się w rolę.

Żywa lekcja historii kolejny raz została zrealizowana  dzięki funduszom Rady Rodziców. Podczas tych lekcji uczniowie poznali historię starożytną. Wysłuchali mitów o legendarnym założeniu Rzymu i porwaniu Sabinek. Podziwiali także średniowieczne zbroje rycerskie i turniej na zamku, poznali postaci Mieszka I i Dobrawy, a także czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów (żołnierzy króla Stefana Batorego – piechotę wybraniecką, husarię polską i szwedzkich muszkieterów ( potop szwedzki).  Przekonali się, że historia nie jest nudna!

Nauczyciel historii: Maria Gabryś


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole