KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie


Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ”Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji była Grupa Wirtualna Polska.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, którego celem była edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w Internecie, ochrony danych osobowych oraz wspieranie polskich rozwiązań technologicznych. Spełniając warunki, w ramach zajęć komputerowych (kl.4) przeprowadzone zostały zajęcia wg. podanego scenariusza, a następnie uczniowie zakładali konta poczty, tworzyli hasła, poznali zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej.

Do zadań uczestników było przesyłanie między sobą wiadomości, zachowując zasady netykiety. Warunkiem uzyskania certyfikatu, który został przyznany naszej placówce, było przesłanie prac konkursowych drogą e-mail, z wykorzystaniem jak największej liczby narzędzi dostępnych w WP Poczta.

Zainteresowanie i umiejętności naszych uczniów w komunikowaniu się poprzez internet odniosły sukces, więc przystąpiliśmy do drugiego etapu konkursu, którego finał odbędzie się w czerwcu br.

Dorota Krzykowska


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole