KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej jest świętem o pięknej, ponaddwustuletniej tradycji. Przypomina czasy wielkiej, nowoczesnej reformy oświaty, której celem było oświecenie narodu oraz wychowanie w duchu patriotyzmu. Dla uczczenia tych wydarzeń w Szkole Podstawowej nr 1 spotkali się przedstawiciele władz Gminy Jaworze, czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i rodzice.

Akademię otworzyła pani dyrektor Ewa Cholewik, witając wszystkich przybyłych gości. Następnie zwróciła się do uczniów, aby podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli nauczycieli, którzy wprowadzają ich do pełnego przygód świata szkoły. Życzyła im zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz radości z dzieciństwa i dorastania. „Przeżywacie tu chwile, które pozostaną w was do końca życia. Pierwsze przyjaźnie, pierwsze ważne doświadczenia, sukcesy i porażki. Wierzymy, że szkoła podstawowa to podstawa dalszych sukcesów osobistych i zawodowych. Niech ta podstawa będzie solidna” – mówiła pani dyrektor. Nauczycielom życzyła natomiast jak najwięcej pozytywnych emocji podczas wykonywania pracy, radości z wypełniania misji i poczucia spełnienia. „Czuję dumę, kiedy widzę więź, jaką tworzycie z wychowankami i satysfakcję, kiedy dobrze mówi się o naszych absolwentach”- kontynuowała pani dyrektor. Życzyła wszystkim, aby podniosła atmosfera Dnia Nauczyciela przeniosła się na szkolne korytarze i towarzyszyła podczas każdej lekcji. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała pracownikom obsługi za rzetelną i solidną pracę, bez której szkoła nie mogłaby właściwie funkcjonować, szczególnie teraz, w sytuacji uciążliwych remontów.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, pani Maria Łepecka, życzyła wszystkim nauczycielom, aby ich wysiłek zaowocował sukcesami wychowanków. W ciepłych słowach wypowiadała się o pracownikach obsługi i emerytach, życząc wszystkim spełnienia marzeń. Na koniec, w uznaniu za pracę i zaangażowanie w kierowaniu placówką, wręczyła pani dyrektor Ewie Cholewik Nagrodę Wójta I stopnia. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Heinrich, dziękował nauczycielom za cierpliwość, efektywną pracę i silne więzy z uczniami. Życzył dalszej przyjaźni z absolwentami, którzy chętnie odwiedzają i wspominają szkołę. Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc wszystkim pracownikom oświaty cierpliwości do potęgi trzeciej i humoru w ilościach hurtowych.  W dalszej części uroczystości pani dyrektor Ewa Cholewik wręczyła nagrody szczególnie wyróżniającym się nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

Na zakończenie mieliśmy przyjemność obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy 2a, 6a i 6b pod opieką pani Marzeny Grygierczyk. Złożyły się na niego uroczyste wiersze i humorystyczne scenki z życia szkoły. Młodzi wykonawcy wplatali poetycko swoje serca w najpiękniejsze bukiety kwiatów oraz ukazywali skutki nadmiernej nauki- „Ucz się pilnie, będziesz cool i kariery poznasz ból”. Na scenie wystąpił też chór „Jaworowa Gromada” pod kierunkiem pani Teresy Adamus, który czystym głosem wystawił nauczycielom ocenę celującą:

Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto,
by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy,
Nauczyciel to potrafi, bez wyjątku aż do piątku,
no, a za to od nas szóstka się należy!

polonista Tomasz Zdunek

 

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Październik

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole