KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Akcja „Zbieramy-pomagamy”


ZBIERAMY – POMAGAMY !

W roku szkolnym 2019/2020 chcemy nadal zbierać zakrętki i pomagać chorym dzieciom. Cieszymy się, bo w ubiegłym roku udało nam się zebrać aż 63 worki zakrętek. Zachęcamy wszystkich do  dalszego udziału w całorocznej akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły oraz p. Mirosławę Hawełek .  Zbieramy niepotrzebne, plastikowe zakrętki dla chorej Marysi Heller ze Skoczowa. Kilka słów o Marysi. Urodziła się 20 lipca 2017. Już badania prenatalne wykazały , że  ma przepuklinę oponowo-rdzeniową na odcinku lędźwiowo-krzyżowym i znaczne wodogłowie. Zaraz po przyjściu na świat, w trzeciej dobie przeżyła pierwszą operację, w trzecim tygodniu kolejną – wszczepienie zastawki . Przez pierwsze dwa miesiące musiała wspomagać się tlenem, była karmiona wyłącznie sondą. Obecnie samodzielnie oddycha i  je, ale musi  być cewnikowana co trzy godziny. Wymaga całodobowej opieki. Jest pod opieką wielu dziecięcych specjalistów : neurologa, urologa, ortopedy, okulisty, kardiologa, chirurga, nefrologa, fizjoterapeuty i neurologopedy. Co miesiąc musi mieć wykonane usg brzuszka i głowy.  Rehabilitacja dziewczynki jest bardzo kosztowana, ale przynosi efekty. Jest szansa , że dzięki intensywnej rehabilitacji będzie mogła chodzić … . Opieka nad Marysią wymaga wiele pracy, cierpliwości, miłości, oddania. Jest też bardzo droga . Warto zbierać zakrętki, bo pieniądze z  ich sprzedaży pomagają  w zakupie potrzebnych leków, opłaceniu rehabilitacji, a w naszych koszach , a czasem przy drodze czy w piecu ląduje mniej śmieci.

Chcemy pomóc Marysi jej rodzicom, wiec zbieramy plastikowe zakrętki z pustych, niepotrzebnych opakowań po napojach, środkach czystości, kosmetykach, żywności, lekach. Niech nie wędrują do kosza, ani na wysypiska śmieci, ani do domowych pieców. Zakrętki wszystkich kolorów i rozmiarów wrzucamy do przygotowanego przy wejściu do szkoły pojemnika. Wszystkie zebrane zakrętki są przeznaczone do recyklingu, a zebrane w ten sposób pieniądze przekazywane na leczenie chorej dziewczynki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i prosimy o dalsze wspieranie naszej akcji! ZBIERAMY – POMAGAMY !!

                                                                                                                                                                 M. Hawełek

 

AKCJE EKOLOGICZNE

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.