KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Wykaz podręczników


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

KlasaPrzedmiotPodręcznikĆwiczenia
IEdukacja wczesnoszkolnaWyd. WSiP Szkolni Przyjaciele kl.1Wyd. WSiP "Szkolni Przyjaciele Karty ćwiczeń" kl. 1
Język angielskiWyd. Oxford University Press "Explore Treetops"ćwiczenia
Religia katolickaWyd. Jedność Kielce "Żyjemy w Bożym świecie"
Religia ewangelickaE. Below, E. Byrtek, D. Dawid, wyd Augustana "Bóg błogosławi człowiekowi"
IIEdukacja wczesnoszkolnaElementarz MENWyd. WSiP "Ćwiczenia z pomysłem" kl. 2
Język angielskiWyd. Oxford University Press " Young Treetops 2" ćwiczenia
Religia katolickaWyd. Jedność Kielce "Idziemy do Jezusa"
Religia ewangelickaE. Below, E. Byrtek, D. Dawid wyd. Augustana "Boża dobroć"
IIIEdukacja wczesnoszkolnaElementarz MENWyd. MAC "Moje ćwiczenia kl. 3"
Język angielskiWyd. Oxford University Press"Young Treetops 3 "ćwiczenia
Religia katolickauczniowie nie kupują podręcznikaćwiczenia Wyd. Jedność Kielce "Jezus jest z nami"
Religia ewangelicka E. Below, E. Byrtek, D. Dawid, wyd. Augustana "Boża miłość"
IVJęzyk polskiWyd. GWO "Między nami"? Kl. IVćwiczenia
Język angielskiWyd. Oxford University Press "Steps Forward 1" S. Wheeldon, T. Falla, P. A Daviesćwiczenia
MatematykaWyd. GWO "Matematyka z plusem" kl. 4ćwiczenia
HistoriaWyd. WSiP "Historia dla klasy 4" W. Kalwat, M. Lisćwiczenia
PrzyrodaWyd. Nowa Era "Tajemnice przyrody" M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz - kl. IVćwiczenia
Plastyka Wyd. Nowa Era "Do dzieła" J. Lukas, K. Onak kl. 4
Zajęcia komputeroweWyd. Nowa Era " Lubię to kl. 4"
TechnikaWyd. Nowa Era "Jak to działa" kl. IV
MuzykaWyd. WSiP "Klucz do muzyki kl. IV-VI"
Religia katolicka Wyd. Jedność Kielce "Miejsca pełne BOGActw"ćwiczenia
Religia ewangelicka E. Below, E.Byrtek, D. Dawid wyd. Augustana "Boża wierność"
VJęzyk polskiWyd. GWO "Między nami" Kl. Vćwiczenia
Język angielskiWyd. Oxford University Press "Steps Forward 2" S. Wheeldon, T. Falla, P. A Daviesćwiczenia
MatematykaWyd. GWO "Matematyka z plusem" kl. 5ćwiczenia
HistoriaWyd. Nowa Era "Wczoraj i dziś" kl. 5 G. Wojciechowski
PrzyrodaWyd. Nowa Era "Tajemnice przyrody" - kl. Vćwiczenia
Plastyka Wyd. Nowa Era "Do dzieła" J. Lukas, K. Onak kl.5
Zajęcia komputeroweWyd. Nowa Era " Lubię to kl. 5"
TechnikaWyd. Nowa Era "Jak to działa" kl. V
MuzykaWyd. WSiP "Klucz do muzyki kl. IV-VI"
Religia katolicka Wyd. Jedność Kielce "Spotkania uBOGAcające"ćwiczenia
Religia ewangelickaE. Below, . Byrtek, D. Dawid wyd. Augustana "Wzrastanie w wierze"
VIJęzyk polskiWyd. GWO "Między nami" Kl. VIćwiczenia
Język angielskiWyd. Oxford University Press "Steps Forward 3" S. Wheeldon, T. Falla, P. A Daviesćwiczenia
MatematykaWyd. GWO "Matematyka z plusem" kl. 6ćwiczenia
HistoriaWyd. Nowa Era "Wczoraj i dziś" kl. 6 G. Wojciechowski
PrzyrodaWyd. Nowa Era "Tajemnice przyrody" - kl. VIćwiczenia
Plastyka Wyd. Nowa Era "Do dzieła" J. Lukas, K. Onak kl. 6
Zajęcia komputeroweWyd. Nowa Era " Lubię to kl. 6"
TechnikaWyd. Nowa Era "Jak to działa" kl. VI
MuzykaWyd. WSiP "Klucz do muzyki kl. IV-VI"
Religia katolicka Wyd. Jedność Kielce "Tajemnice BOGAtego życia"ćwiczenia
Religia ewangelickaE. Below, E. Byrtek, D. Dawid wyd. Augustana "Boży kościół"

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.