KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Klasy szóste


Plan lekcji na I półrocze 2018/2019

dzień tygodniagodzinylekcjakl. 6akl. 6bkl. 6c   
poniedziałek8.00-8.451Rel. Kat. s. 302/Rel. Ew. s. 206Rel. Ew. s. 206
8.50-9.352Rel. Kat. s. 302/Rel. Ew. s. 206Rel. Ew. s. 206
9.45-10.303Jęz. pol. s. 302Matem. s. 206Matem. s. 210
10.45-11.304Jęz. pol. s. 108Jęz. pol. s. 302Jęz. pol. s. 210
11.40-12.255Matem. s. 209Muz. s.302Hist. s. 210
12.45-13.306Jęz. Ang. s. 211W-f s. gim.Rel. Kat. s. 210
13.40-14.257Wych. s. 209W-f s. gim.Rel. Kat. s. 210
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
wtorek8.00-8.451Muz. 302Matem. s. 211Jęz. pol. s. 210
8.50-9.352Matem. s. 209Przyr. s. 211Jęz. pol. s. 210
9.45-10.303Przyr. s. 209Hist. s. 206Matem. s. 210
10.45-11.304W-f s. gim.Jęz. Ang. s. 206Przyr. s. 210
11.40-12.255Jęz. pol. s. 209Jęz. pol. s. 211Hist. s. 210
12.45-13.306Hist. s. 209Jęz. pol. s. 212Jęz. Ang. s. 210
13.40-14.257Wych. s. 210
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
środa8.00-8.451Matem. s. 209Jęz. pol. s. 214
8.50-9.352Przyr. s. 209Matem. s. 214Muz. 302
9.45-10.303Jęz. Ang. s. 209Zaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201Przyr. s. 210
10.45-11.304W-f halaW-f halaZaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201
11.40-12.255W-f halaW-f halaMatem. s. 210
12.45-13.306Jęz. pol. s. 210Jęz. Ang. s. 214W-f hala
13.40-14.257W-f hala
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
czwartek8.00-8.451Matem. s. 214Plast. s. 210
8.50-9.352Matem. s. 209Przyr. s. 214Jęz. pol. s. 210
9.45-10.303Hist. s. 209Plast. s. 303Matem. s. 210
10.45-11.304Przyr. s. 209Hist. s. 108Przyr. s. 210
11.40-12.255Jęz. pol. s. 209Zaj. Techn. s. 108Jęz. Ang. s. 210
12.45-13.306Zaj. Techn. s. 209Rel. Kat. s. 211Jęz. pol. s. 210
13.40-14.257Zaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201Rel. Kat. s. 211
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
piątek8.00-8.451Matem. s. 114Jęz. Ang. s. 210
8.50-9.352Jęz. Ang. s. 212Jęz. pol. s. 206Matem. s. 210
9.45-10.303W-f s. gim.Jęz. pol. s. 206Zaj. Techn. s. 210
10.45-11.304Jęz. pol. s. 214Przyr. s. 206W-f s. gim.
11.40-12.255Plast. s. 209Matem. s. 214W-f s. gim.
12.45-13.306Jęz. Ang. s. 214Jęz. pol. s. 210
13.40-14.257Wych. s. 214WDŻ s. 211
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.