KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Klasy szóste


Plan lekcji na I półrocze 2017/2018

dzień tygodniagodzinylekcjakl. 6akl. 6bkl. 6c
poniedziałek8.00-8.451Historia/ 212
8.50-9.352Historia/ 212Przyroda/ 209Matem./ 114
9.45-10.303Matem./ 212Wych. fiz./ s. gim.Jęz. pol./ 114
10.45-11.304Technika/ 212Wych. fiz./ s. gim.Wych. fiz./ s. gim.
11.40-12.255Przyroda/ 212Matem./ 114Wych. fiz./ s. gim.
12.45-13.306Wych. fiz./ s. gim.Jęz. pol./ 212 Jęz. ang./ 114
13.40-14.257Wych. fiz./ s. gim.Zaj. Komp. Gr.1/205Przyroda/ 114
14.35-15.208Rel. kat./ 209
15.30-16.159
16.25-17.1010
wtorek8.00-8.451Zaj. Komp. Gr.1/205Matem./ 114
8.50-9.352Matem./ 212Muzyka/ 214 Wychowawcza./ 114
9.45-10.303Plast./ 212Matem./ 206Jęz. ang./ 114
10.45-11.304Jęz. pol./ 212 Jęz. ang./ 211Historia/ 114
11.40-12.255Jęz. pol./ 212 Jęz. pol./ 209 Przyroda/ 114
12.45-13.306Jęz. ang./ 212Przyroda/ 209Rel. kat./ 114
13.40-14.257Rel. kat./ 114
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
środa8.00-8.451Matem./ 212Jęz. ang./ 114
8.50-9.352Przyroda/ 212Matem./ 210Jęz. pol./ 114
9.45-10.303Jęz. ang./ 210Plast./ 212Matem./ 114
10.45-11.304Jęz. pol./ 108Jęz. pol./ 206 Jęz. ang./ 114
11.40-12.255Wych. fiz./ s. gim.Jęz. pol./ 212 Plast./ 114
12.45-13.306Wych. fiz./ s. gim.Wych. fiz./ s. gim.Jęz. pol./ 114
13.40-14.257Jęz. pol./ 212 Rel. kat./ 209Wych. fiz./ s. gim.
14.35-15.208Wych. fiz./ s. gim.
15.30-16.159
16.25-17.1010
czwartek8.00-8.451Jęz. ang./ 212Matem./ 114Zaj. Komp. Gr.1/ 205
8.50-9.352Jęz. pol./ 212 Jęz. ang./ 210Jęz. pol./ 114
9.45-10.303Matem./ 212Historia/ 206Jęz. pol./ 114
10.45-11.304Muzyka/ 214 Jęz. pol./ 206 Matem./ 114
11.40-12.255Rel. kat./ 211 Rel. ew./ 206Zaj. komp. Gr.2/ 205 Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206
12.45-13.306Rel. kat./ 211 Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206
13.40-14.257Zaj. Komp. Gr.2/205
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
piątek8.00-8.451Wychowawcza./ 212Rel. kat./ 209Muzyka/ 214
8.50-9.352Jęz. pol./ 211 Wychowawcza./ 212Historia/ 114
9.45-10.303Matem./ 212Wych. fiz./ s. gim.Technika / 114
10.45-11.304Przyroda / 212Jęz. pol./ 108 Jęz. pol./ 114
11.40-12.255Historia/ 212Matem./ 108Przyroda/ 114
12.45-13.306Zaj. Komp. Gr.2/205Przyroda/ 212Matem./ 114
13.40-14.257Wych. fiz./ s. gim.Technika / 212Zaj. Komp. Gr.2/205
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.