KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Klasy piąte


Plan lekcji na I półrocze 2017/2018

dzień tygodniagodzinylekcjakl. 5akl. 5bkl. 5c
poniedziałek8.00-8.451Muzyka/ 214 Jęz. ang./ 210
8.50-9.352Jęz. ang./ gr.1-303, gr.2-206Jęz. pol./ 214 Jęz. pol./ 210
9.45-10.303Plast./ 209Technika / 214Przyroda/ 210
10.45-11.304Jęz. pol./ 209 Matem./ 114Matem./ 210
11.40-12.255Jęz. pol./ 209 Jęz. ang./ 210Muzyka/ 214
12.45-13.306Rel. kat./ 209 Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206
13.40-14.257Rel. kat./ 209 Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206Rel. ew./ 206
14.35-15.208Wych. fiz./ s. gim.Wych. fiz./ s. gim.
15.30-16.159
16.25-17.1010
wtorek8.00-8.451Jęz. pol./ 211 Matem./ 211
8.50-9.352Matem./ 209Matem./ 108Jęz. pol./ 210
9.45-10.303Przyroda/ 209Przyroda/ 108Jęz. pol./ 210
10.45-11.304Jęz. pol./ 209 Jęz. ang./ 214Matem./ 210
11.40-12.255Wych. fiz./ s. gim.Wych. fiz./ s. gim.Matem./ 210
12.45-13.306WDŻ/ 211Wych. fiz./ s. gim.Przyroda/ 210
13.40-14.257Zaj. komp./ gr.1-205, gr.2-201Wychowawcza./ 214Wych. fiz./ s. gim.
14.35-15.208Wych. fiz./ s. gim.
15.30-16.159
16.25-17.1010
środa8.00-8.451Historia/ 209Matem./ 214Zaj. Komp. Gr.1/205
8.50-9.352Jęz. ang./ gr.1-310, gr.2-303Plast./ 214Rel. kat./ 206
9.45-10.303Technika / 209Przyroda/ 108Rel. kat./ 206
10.45-11.304Przyroda/ 209Jęz. ang./ 214Matem./ 210
11.40-12.255Matem./ 209Technika/ 214Jęz. ang./ 210
12.45-13.306Rel. kat./ 209Muzyka/ 214 Wychowawcza./ 210
13.40-14.257Rel. kat./ 209Wychowawcza/ 214WDŻ/ 210
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
czwartek8.00-8.451Muzyka/ 214 Jęz. pol./ 209 Plast./ 210
8.50-9.352Matem./ 209Historia/ 302Zaj. komp./ gr.1-205, gr.2-201
9.45-10.303Matem./ 209Matem./ 214Jęz. pol./ 210
10.45-11.304Jęz. ang./ gr.1-303, gr.2-310Wych. fiz./ s. gim.Technika / 210
11.40-12.255Jęz. pol./ 209 Wych. fiz./ s. gim.Matem./ 210
12.45-13.306Wychowawcza./ 209Zaj. komp./ gr.1-205, gr.2-201Jęz. pol./ 210
13.40-14.257Technika / 211
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
piątek8.00-8.451WDŻ/ 114Historia/ 210
8.50-9.352Przyroda/ 209Jęz. pol./ 214 Jęz. ang./ 210
9.45-10.303Zaj. komp./ gr.1-205, gr.2-201Jęz. pol./ 214 Przyroda/ 210
10.45-11.304Matem./ 209Matem./ 210Wych. fiz./ s. gim.
11.40-12.255Jęz. pol./ 209 Przyroda/ 214Wych. fiz./ s. gim.
12.45-13.306Wych. fiz./ s. gim.Rel. kat./ 214
13.40-14.257Wych. fiz./ s. gim.Rel. kat./ 214
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.