KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Klasy czwarte


Plan lekcji na I półrocze 2018/2019

dzień tygodniagodzinylekcjakl. 4akl. 4bkl. 4c  
poniedziałek8.00-8.451Jęz. Ang. s. 114
8.50-9.352inform. G.1 s. 205Jęz. pol. s. 306Jęz. pol. s. 114
9.45-10.303Przyr. s. 211Jęz. pol. s. 306Jęz. pol. s. 214
10.45-11.304Jęz. Ang. Gr. 1 s. 206/ Gr. 2 310Przyr. s. 306W-f s. gim.
11.40-12.255Tech. s. 306Rel. kat. s. 114W-f s. gim.
12.45-13.306Muz. 302Rel. kat. s. 209
13.40-14.257
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
wtorek8.00-8.451W-f s. gim.Wych. s. 114
8.50-9.352W-f s. gim.Tech. s. 306Jęz. pol. s. 114
9.45-10.303Jęz. pol. s. 306W-f s. gim.Przyr. s. 114
10.45-11.304Jęz. pol. s. 306Jęz. pol. s. 214Matem. s. 114
11.40-12.255Matem. s. 306Jęz. Ang. s. 114Jęz. Ang. s. 108
12.45-13.306Rel. Kat. s. "Goruszka"/Rel. Ew. s. 310Matem. s. 306Rel. Kat. s. 108
/ Rel. Ew. s. 310
13.40-14.257Rel. Kat. s. "Goruszka"/Rel. Ew. s. 310Rel. Kat. s. 108/Rel. Ew. s. 206
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
środa8.00-8.451Przyr. s. 306
8.50-9.352Jęz. pol. s. 306inform. G.1 s. 205Matem. s. 212
9.45-10.303Matem. s. 306Przyr. s. 302Jęz. pol. s. 114
10.45-11.304Jęz. Ang. Gr. 1 s. 108/ Gr. 2 206Jęz. pol. s. 306Tech. s. 114
11.40-12.255Plast. s. 306Matem. s. 214Hist. s. 114
12.45-13.306Jęz. Ang. s. 306inform. G.1 s. 205
13.40-14.257Rel. Kat. s. 306
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
czwartek8.00-8.451Matem. s. 306W-f s. gim.
8.50-9.352Matem. s. 114Jęz. Ang. s. 306W-f s. gim.
9.45-10.303Jęz. pol. s. 302Jęz. pol. s. 306Matem. s. 114
10.45-11.304W-f s. gim.Plast. s. 306Jęz. pol. s. 114
11.40-12.255Hist. s. 306Muz. 302Plast. s. 114
12.45-13.306Wych. s. 306W-f s. gim.inform. G.2 s. 205
13.40-14.257W-f s. gim.
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010
piątek8.00-8.451W-f s. gim.Jęz. Ang. s. 108
8.50-9.352W-f s. gim.Hist. s. 306Matem. s. 209
9.45-10.303Jęz. Ang. Gr. 1 s. 201/ Gr. 2 310Wych. s. 306Przyr. s. 114
10.45-11.304Jęz. pol. s. 210Matem. s. 306Muz. 302
11.40-12.255Matem. s. 306inform. G.2 s. 205WDŻ s.303
12.45-13.306inform. G.2 s. 205
13.40-14.257
14.35-15.208
15.30-16.159
16.25-17.1010

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.