KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Legitymacja szkolna


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. Nr 97 z 2010, poz. 624) gdzie zamieszczono min. wzór legitymacji szkolnej, zdjęcie legitymacyjne powinno mieć wymiary 30 x 42 mm. Prosimy o  dostosowanie się do w/w Rozporządzenia.
Pierwsza legitymacja wydawana jest bezpłatnie, natomiast opłata za każdy duplikat ( w razie zagubienia lub zniszczenia oryginału ) wynosi obecnie 9,00 zł płatne na konto bankowe szkoły
BS Jasienica, 82 8117 0003 0030 8034 2000 0010. W tytule wpłaty prosimy podać adnotację: duplikat legitymacji szkolnej dla : imię i nazwisko ucznia, klasę. Przed wydaniem nowej legitymacji należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie wpłaty.
Legitymacja

Archiwum

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole