KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkursy przyrodnicze


                                                Jaworze 10 XII 2017

Wszyscy dbamy o stan środowiska!

Otrzymaliśmy wyniki XIV Powiatowego Konkursu Ekologicznego „ Człowiek a środowisko”.

W tym roku , w konkursie wystartowało 45 uczniów z naszej szkoły . Wykonali oni ciekawe prace w czterech kategoriach :

 • plastycznej
 • literackiej
 • fotograficznej
 • multimedialnej

Prace dzieci z Jaworza bardzo podobały się. Laureatami konkursu zostali :

 • Lena Bukowska
 • Błażej Maroszek
 • Julia Mamorska
 • Marta Nikiel
 • Karol Jaworski
 • Zuzanna Uczniak

Jest to rekordowa liczba laureatów !!!

Zwycięzcy odebrali  nagrody w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej, dniu 8 grudnia 2017 roku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!

                                                                          M. Hawełek

 

Jaworze 12.01.2018

WIEDZY NA TEMAT ZDROWIA I JEGO OCHRONY NIGDY NIE ZA DUŻO !!!

Otrzymaliśmy z Warszawy wyniki ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST 2018 . W tym roku z naszego województwa wystartowało w nim 856 uczestników. Są wśród nich uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali się oni do konkursu pod opieką p. M. Kuś i p. M. Hawełek.  Wyróżnienie  w grupie klas IV-V otrzymali :

* Paulina Mamorska – 10 msc w Polsce,

* Jędrzej Grendziński – 11 msc w Polsce  .

Dyplom uznania otrzymali także uczniowie klasy czwartej : Mikołaj Urbaś, Oliwia Uciecha, Leon Gąska, Oliwia Dudziak, Oliwia Piesiur i uczniowie klasy piatej :   Robert Szczotka, Sandra Kozieł, Martyna Faruga, Franciszek Owczarek, Kacper Kowalik.

Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów !!!

M. Kuś, M. Hawełek

 

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.