KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs recytatorski


22 stycznia 2018 roku w szkole odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III. W tym roku przebiegał pod hasłem „Zielono mi – poznajemy poezję Agnieszki Frączek”. Uczestnicy, których było siedemnastu, recytowali wiersze tej znanej autorki pełne humoru, ciekawych skojarzeń i odwołujące się do wyobraźni. Przygotowali też piękne kostiumy i rekwizyty, które wzbogaciły prezentację. Wszyscy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe – zbiory poezji Agnieszki Frączek. Wyniki konkursu:

I miejsce: Aleksander Jastrzębski, Ignacy Czader – klasa I a oraz Emilia Kopeć, Tomasz Lach – klasa III e

II miejsce: Zuzanna Zontek, Radika Machalica, Julia Mamorska klasa II b

III miejsce: Magdalena Pudełek, Maria Szade, Michał Gałka – klasa IIa

 

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I -III odbył się 1 grudnia 2016 roku. Wzięło w nim udział 37 uczniów. W tym roku poznawaliśmy poezję Michała Rusinka. Uczestnicy przygotowali recytację wierszy ze zbioru „Wierszyki domowe” – utwory pełne humoru, metafor, dające duże możliwości interpretacyjne. Wszystkie dzieci przygotowały się znakomicie. Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Tomasz Lach z klasy II e
II miejsce: Michał Gałka z klasy I a
III miejsce: Magdalena Pudełek z klasy I a oraz Krzysztof Biernat z klasy II e

Wyróżnienia: Jakub Urbanek z klasy I a, Zuzia Zontek z klasy I b, Natalia Zaroda z klasy II a, Karolina Czajowska z klasy III a

Recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe – zbiory poezji Michała Rusinka. Wszystkim gratulujemy.

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
  • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
  • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
  • posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.