KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs ortograficzny


Szkolny Konkurs Ortograficzny

Jak co roku, w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na rok 2017/2018 w kategorii klas czwartych i starszych (V i VI).

Zadanie polegało na poprawnym pod względem ortograficznym zapisie tekstu oraz wytłumaczeniu pisowni wyrazów określonymi zasadami. Niby nic, a jednak…

I tak, wśród klas czwartych  Mistrzynią Ortografii Polskiej na rok 2017/2018  została Ania Wiśniewska z klasy 4b, drugie miejsce i tytuł I wicemistrza przypadło Oliwii Grygierczyk z klasy 4a, a na trzeciej pozycji uplasowała się Julia Próchniak z klasy 4e z tytułem II Wicemistrza Ortografii Polskiej w naszej szkole.

Natomiast w kategorii klas starszych –  Urszula Krupa z klasy 5a zdecydowanie pokonała wszystkich uczestników, zdobywając tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na rok 2017/2018 w naszej szkole, Paweł Zmełty z klasy 6c  uzyskał tytuł I wicemistrza, a dziewczyny: Marta Cholewik z klasy 5c  i Dominika Żur z klasy 6a to II wicemistrzynie w w/w konkursie. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

 

W roku szkolnym 2016/2017 zadania zostały podzielone na dwie kategorie: pisanie ze słuchu i tłumaczenie pisowni ortogramów. W  tej trudnej sztuce najlepszą okazała się uczennica klasy 6a – Urszula Pasińska – uzyskując tytuł Mistrza Ortografii Polskiej w naszej szkole na rok 2016/2017. Tytuł I wicemistrza zdobyła uczennica klasy 6b – Klaudia Dawid, a  II wicemistrzowie to :uczennica klasy 6b – Marta Śmiechura oraz uczennica klasy 4a  – Sandra Kozieł.

Wyróżnieni zostali następujący uczniowie: Dawid Curzydło kl. 6b, Adam Nieborak kl. 4a, Dominika Żur kl.4a, Julia Krzempek kl. 6b, Urszula Krupa kl.4a, Zuzanna Madej kl. 6c, Wiktoria Zipser kl. 6b, Paweł Zmełły kl. 5c.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
Pozostałych uczestników zapraszamy za rok.

 

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.