KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs „Mówimy gwarą”


„Ty cieszyńsko mowo
W słońcu,w deszczu, w biydzie…
Byłech zawsze z Tobom,
zawdy zy mnóm bydziesz.”

Szkolny konkurs „Mówimy gwarą” odbywa się od 14lat. Jego celem jest krzewienie- popularyzowanie wszystkiego, co dotyczy Śląska Cieszyńskiego, a przede wszystkim gwary. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-3 oraz 4-6. Ich zadaniem jest przedstawienie tekstu gwarowego w sposób najbardziej wiarygodny, zgodny z cechami gwary Śląska Cieszyńskiego. Zaproszeni goście- Miłośnicy Śląska Cieszyńskiego- poeci, muzycy, społecznicy- reprezentują jury, które po wnikliwym wysłuchaniu wyłania zwyciezców w kategorii- klasy młodsze, klasy starsze.
Laureaci 2014r.:

I miejsce: Jagoda Pytlowany  i Franciszek Pytlowany,

II miejsce: Marta Ogrodnik i Michał Ogrodnik, Martyna Pytlik i Agnieszka Antonik,

III miejsce: Natalia Maciejowska, Alicja Szkudlińska i Sandra Kozieł.

 

Laureaci 2016r.:

I miejsce: Jagoda Pytlowany  i Franciszek Pytlowany,

II miejsce: Michał Ogrodnik,

III miejsce: Wiktoria Górna, Wiktoria Słomińska,

Wyróżnienia:

Urszula Pasińska, Julia Koc, Patrycja Łukosz

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.