KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs matematyczny


Regulamin konkursu

 

KONKURS MATEMATYCZNY IM. JĘDRKA WOLSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY CZWARTE

 1. Paweł Korzeniowski – kl. 4c – 74 pkt.
 2. Anna Habdas – kl. 4a – 70 pkt.

KLASY PIĄTE

 1. Dominik Dawid – kl. 5b – 79 pkt.
 2. Patryk Czader – kl. 5d – 75 pkt.
 3. Marta Grzeszek – kl. 5b – 63 pkt.

KLASY SZÓSTE

 1. Sandra Kozieł – kl. 6a, Franciszek Pytlowany – kl. 6c – 82 pkt.
 2. Paulina Mamorska – kl. 6a – 77 pkt.
 3. Marta Cholewik – kl. 6c – 70 pkt.

KLASY SIÓDME

 1. Dominika Żur – kl. 7a – 75 pkt.
 2. Marta Mielczarek – kl. 7b – 55 pkt.

 

Konkurs Matematyczny im.Jędrka Wolskiego 2017/2018

Klasy czwarte

I m-ce   Krystian Korzan  81 pkt.
II m-ce  Maksymilian Jaskuła  78 pkt.
III m-ce  Stanisław Koniorczyk  76 pkt.

Klasy piąte

I m-ce   Sandra Kozieł   83 pkt.
II m-ce  Paulina Mamorska   81 pkt.
III m-ce  Jędrzej Grendziński  79 pkt.

Klasy szóste

I m-ce   Tomasz Damek    88 pkt.
II m-ce  Adam Nieborak    77 pkt.
III m-ce  Jan Głąbek     73 pkt.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.