KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs czytelniczy


Organizowany co roku Konkurs Czytelniczy ma na celu zachęcanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Przeprowadzany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1, klasy 2-3 i klasy 4-6.

Organizatorem tego konkursu jest pani Dorota Krzykowska wraz z polonistami.
Terminy: grudzień 2017 – klasy 4-6; styczeń/luty 2018 – klasy 1-3

Hasło przewodnie konkursu:
Płynne czytanie to nasze wyzwanie„.
Zapraszamy do udziału!

 

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Wierszyki domowe” Michała Rusinka
w klasach 1:

I miejsce- Wiktoria Brodnicka 1 b
II miejsce- Nikola Michalska 1 b
III miejsce- Zuzanna Kowalczyk 1 b

Wyróżnienia:
Zuzanna Jaworska 1 b

Pola Mikołajczuk 1 b

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego klas 2-3 „Mistrz Pięknego Czytania”

I miejsce Anna Skrzypek kl. 3 d

II miejsce Paulina Knyps kl. 3 d

III miejsce Zuzanna Uczniak kl. 3 c

Wyróżnienie Maria Szade kl. 2 a

 

Laureaci Konkursu Czytelniczego klas 4-6

klasy 4:

I miejsce Maria Smoter 4 c i Tymoteusz Wawrzykowski 4 c

II miejsce Maria Wieja 4 d

klasy 5-6:

I miejsce Robert Szczotka 5 a i Franciszek Owczarek 5 a

II miejsce Urszula Krupa 5 a

III miejsce Zuzanna Konior 6 b

 

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.