KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkursy przedmiotowe


Co roku Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy przedmiotowe, między innymi: Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy   z Matematyki.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2017/2018

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zakwalifikowała się Marta Mielczarek z klasy 6b.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2016/2017

Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została Urszula Pasińska z klasy 6a.

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki został Jan Pietras z klasy 6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2015/2016

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została Dagmara Pietras z klasy 6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2013/2014

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zakwalifikowali się: Damek Magdalena kl.6b, Lach Natalia kl.6b, Kruszyński Michał kl.6b, Droździk Kamil kl.6a.

Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody zostali: Lach Natalia kl.6b oraz Kruszyński Michał kl.6b.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2012/2013

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii zakwalifikowali się: Mikołaj Bonk kl.6c, Julia Pilch kl.6a, Karolina Czader kl.6c, Aleksandra Jakubiec kl.6a, Julia Zielina kl.6c.

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody zakwalifikowała się Karolina Czader z kl.6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2011/2012

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii zakwalifikowali się: Patrycja Leś  kl.6b, Martyna Cholewik  kl.6c, Kamil Krzempek  kl.6b, Marta Małysz  kl.6c.

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii została Martyna Cholewik    z kl. 6c.

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole