KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkursy przedmiotowe


Co roku Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy przedmiotowe, między innymi: Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii, Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy   z Matematyki.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2017/2018

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zakwalifikowała się Marta Mielczarek z klasy 6b.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2016/2017

Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została Urszula Pasińska z klasy 6a.

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki został Jan Pietras z klasy 6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2015/2016

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została Dagmara Pietras z klasy 6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2013/2014

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zakwalifikowali się: Damek Magdalena kl.6b, Lach Natalia kl.6b, Kruszyński Michał kl.6b, Droździk Kamil kl.6a.

Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody zostali: Lach Natalia kl.6b oraz Kruszyński Michał kl.6b.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2012/2013

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii zakwalifikowali się: Mikołaj Bonk kl.6c, Julia Pilch kl.6a, Karolina Czader kl.6c, Aleksandra Jakubiec kl.6a, Julia Zielina kl.6c.

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody zakwalifikowała się Karolina Czader z kl.6c.

Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2011/2012

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii zakwalifikowali się: Patrycja Leś  kl.6b, Martyna Cholewik  kl.6c, Kamil Krzempek  kl.6b, Marta Małysz  kl.6c.

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii została Martyna Cholewik    z kl. 6c.

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.