KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs matematyczny im.S. Banacha


KONKURS MATEMATYCZNY IM. STEFANA BANACHA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORGANIZOWANY PRZEZ GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

 Główny celem konkursu jest popularyzowanie matematyki oraz sylwetki wybitnego matematyka Stefana Banacha.

Konkurs odbywa się cyklicznie co roku, składa się z eliminacji i finału. W eliminacjach każdy uczeń rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe w domu. Organizatorzy ustalają listę 30 finalistów. W finale uczestnicy rozwiązują test zadań zamkniętych. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczestnictwo jest dobrowolne, jak w każdym konkursie. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Konkursu im. Stefana Banacha.

Terminarz zadań w roku bieżącym:

 • oddanie prac do Szkolnej Komisji do 12.01.18 r.
 • przesłanie prac do organizatorów do 23.01.18 r.
 • ustalenie listy finalistów do 16.02.18 r.
 • finał 13.03.18 r.
 • wręczenie nagród – termin po ustaleniu listy laureatów

W roku szkolnym 2017/2018 do  finału zakwalifikowali się : Adam Nieborak i Paweł Zmełty

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.