KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Konkurs Kangur matematyczny


Kangur Matematyczny to konkurs wiedzy, który kojarzy praktycznie każdy uczeń. Na każdego z laureatów czekają znakomite nagrody, oraz duża satysfakcja jako że jest to najpopularniejszy na świecie konkurs wiedzy matematycznej.

W  roku szkolnym 2015/2016 wyróżnienia otrzymali:

kl.II

Jakub Solek
Krystian Korzan
Maciej Borowicz
Antonina Jurczykej Zoń
Anna Wiśniewska

 1. III

Michał Waszek
Korneliusz Piaskowski

 1. V

Robert Zhu
Jan Pietras

kl.VI

Wiktoria Zabilska

Gratulujemy!

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Rok szkolny 2016/2017

Kategoria ŻACZEK:
klasa 2-ga:
Kaja Klimczak   bardzo dobry
Malwina Urbaś   wyróżnienie
Anna Habdas     Wyróżnienie
Paulina Knyps   wyróżnienie

Kategoria MALUCH
klasa 3-cia:
Antonina Jurczyk   bardzo dobry
Krystian Korzan    wyróżnienie
Julia Próchniak    wyróżnienie
Oliwia Uciecha     wyróżnienie
Michał Sikora      wyróżnienie
Sebastian Kucak    wyróżnienie
Błażej Zoń         wyróżnienie

klasa 4-ta:

Korneliusz Piaskowski   wyróżnienie
Michał Waszek           wyróżnienie
Franciszek Pytlowany    wyróżnienie
Sandra Kozieł           wyróżnienie

kategoria BENIAMIN:
klasa 5-ta:
Tomasz Damek      wyróżnienie

klasa 6-ta:
Konrad Niesyt     wyróżnienie
Jan Pietras       wyróżnienie

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Rok szkolny 2017/2018

Uczestniczyło – 130 Uczniów

Kategoria ŻACZEK:
klasa 2-ga:

Magdalena Pudełek    wyróżnienie
Maciej Gach                wyróżnienie
Radica Machalica        wyróżnienie
Maria Szade                wyróżnienie

 

Kategoria MALUCH
klasa 3-cia:

Anna Habdas                 wyróżnienie
Malwina Urbaś               wyróżnienie
Tymoteusz Szczypka     wyróżnienie
Anna Skrzypek               wyróżnienie
Maciej Okseniuk             wyróżnienie

klasa 4-ta:

Antonina Jurczyk   bardzo dobry
Krystian Korzan    wyróżnienie
Julia Próchniak     wyróżnienie
Błażej Zoń            wyróżnienie

 

kategoria BENIAMIN:
klasa 5-ta:

Michał Waszek       wyróżnienie

klasa 6-ta:

Tomasz Damek       wyróżnienie
Marta Mielczarek     wyróżnienie

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.