KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Warto przeczytać


Jakie zagrozenia w sieci czyhają na nasze dzieci?
Zapobieganie infekcjom w okresie wiosennym
Karolina Isio-Kurpińska: Jak zapobiegać epidemiom w czasie zwiekszonej zachorowalności na infekcję
Marcin Siekański: Nowe formy cyberprzemocy i uzależnień
Karolina Isio-Kurpińska: Nie bójcie się szkoły!
Karolina i Michał Kurpińscy:Repetitio est mater studiorum
Marta Sułkowska: Gdy dziecko  ma problemy z czytaniem i pisaniem
Kryteria doboru książek do głośnego czytania dzieciom- opracowane przez Fundację ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom
Anna Polak: Przyczyny zachowań agresywnych u uczniów
Karolina Isio-Kurpińska: Asertywność rodzicielska
Piotr Ślusarczyk: Rodzic w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Artur ForemskiRodzice nie bójcie się poradni

Ponadto polecamy literaturę dostępną w naszej szkolnej bibliotece:
Thomas Gordon: Wychowanie bez porażek ;Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002
Adele Faber, Elaine Mazlish: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci; Media Rodzina, Poznań 2002
Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson: Dobra miłość; co robić, by nasze dzieci miały udane życie; Dom Wydawniczy „ego”, Łodź 2003
Anna Radziwiłł, Jacek Jakubowski, Mirosław Sawicki: Dobra szkoła; szkoła w życiu-życie w szkole; Dom Wydawniczy „ego”, Łodź 2003
Pam Schiller, Tamera Bryant: Wychowuj mądrze; Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa 2001
Deborah Steiner (…) Od sześciolatka do ośmiolatka; Świat Książki, Warszawa 1997
Irena Dzierzgowska: Rodzice w Szkole; Wydawnictwa CODN, Warszawa 2001
Daniel Goleman: Inteligencja emocjonalna; Media Rodzina, Poznań 1999
Daniel Goleman: Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.