KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

I okres 04.09.2017 – 31.01.2018 II okres 01.02.2018- 22.06.2018
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 godz. 8:30  kl. I-III; 10:30 kl. IV-VI
                     
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017
3. Ferie zimowe 29 – 11.02.2018
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018
5. Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych. 22.06.2018
6. Ferie letnie 23.06 – 31.08.2018
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydakt. 31.10.2017, 30.04.2018, 02.05.2018,
04.05.2018, 30.05.2018 (Dzień Sportu)
01.06.2018
9. Konsultacje i zebrania rodziców – I okres
11.09.2017 godz. 16.30 kl. I-III
godz. 18.00 kl. IV-VI
18.09.2017 godz. 16.00 spotk. Rady Rodziców
30.10.2017 godz. 16.30 – 18.30 konsultacje
04.12.2017 godz. 16.30 wywiadówka  kl. I-III
godz. 17.30 wywiadówka  kl. IV-VI
22.01.2018 godz. 16.30 – 18.30 konsultacje
10. Konsultacje i zebrania rodziców – II okres
19.03.2018 godz. 16.30 – 18.30 konsultacje
07.05.2018 godz. 16.30 – 18.30 zebranie\konsultacje
04.06.2018 godz. 16.30 wywiadówka  kl. I-III
godz. 17.30 wywiadówka  kl. IV-VI
11. Bal karnawałowy  24.01.2018
12. Dni otwarte
25.09.2017 poniedziałek
24.10.2017 wtorek
22.11.2017 środa
22.02.2018 czwartek
27.04.2018 piątek
29.08.2017

 

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.