KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

youtube

Rekrutacja


OGŁOSZENIE
w sprawie zapisu dzieci do oddziału klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu informuje,
że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły prowadzone będą do 31 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły
w godz. 7:00 – 17:00.
Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców.
Terminy rekrutacji dla dzieci spoza rejonu będą podane w zarządzeniu Wójta Gminy Jaworze
nr 22/2016.

2. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
– urodzone 2010 r.
– odroczone w roku szkolnym 2016/17
– urodzone 2011 r. – na wniosek rodziców;
(objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2016/2017).

Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, prosimy
również o powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.

3. Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2011 o zgłaszanie, gdzie dzieci
realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zgłoszenie ucznia do I kl. szkoły podstawowej – druk

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły – dotyczy dzieci z obwodu SP 1

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Jaworze

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły – dotyczy dzieci spoza obwodu SP 1 obowiązującego w roku szk. 2017/18

iosek o przyjęcie ucznia do kl. 1 w roku szk. 2017/2018 – druk (uczniowie spoza rejonu)

Archiwum

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole