KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Regulamin stołówki


1. Z posiłków korzystamy wyłącznie na jadalni.
2. Obiady wydawane są od godziny 11:30- 12:45.
3. Uczniowie korzystający z posiłków zobowiązani są do pozostawiania kurtek, tornistrów przed jadalnią.
4. W trakcie obiadu, na jadalni mogą przebywać tylko te osoby, które korzystają z posiłku.
5. W trakcie spożywania posiłków przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
6. W jadalni zachowujemy ciszę.
7. Korzystający z posiłków dbają o porządek w jadalni.
8. W przypadku choroby dziecka, należy powiadomić sekretariat w pierwszym dniu jego nieobecnosci. Odliczenie przysługuje od następnego dnia.
9. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczka), wychowawca klasy zgłasza nieobecność grupy w sekretariacie szkoły, nie później niż 1 dzień przed planowaną nieobecnością.
10. Za niewykorzystany posiłek zgłoszony w sekretariacie lub u kierownika świetlicy, przysługuje odliczenie przy kolejnej wpłacie.
11. Należność za obiady wpłacamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Archiwum

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole