KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Grono pedagogicznemgr Absyl Daria – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

T. Adamus
mgr Adamus Teresa – muzyka, biblioteka


mgr Cholewik Ewa – biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie


mgr Cholewik Małgorzata – język polski, religia ewangelicka


mgr Ciochoń – Guziur Lucyna – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna


mgr Cwajna- Małek Edyta – język polski,
edukacja wczesnoszkolna, terapia
pedagogiczna, oligofrenopedagogika,


mgr Foks Monika – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna


mgr Gabryś Maria – historia, plastyka


mgr Grygierczyk Marzena – historia, język polski


mgr Hawełek Mirosława – geografia, przyroda, technika
z wych. komunikac.


mgr Hyjek Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna


mgr Konieczna Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna


mgr Korycińska Estera – edukacja wczesnoszkolna


mgr Królak Iwona – pedagog, logopeda, oligofrenopedagogika,


mgr Kruszyński Jacek – wychowanie fizyczne


mgr Krzykowska Dorota – informatyka, Szkolne Centrum Multimedialne, biblioteka


ks. Krzykowski Andrzej – religia ewangelicka


mgr Kuś Maria – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika


mgr Lorańczyk-Czader Joanna – plastyka, świetlica


mgr Machnik Grażyna – wychowanie fizyczne, gimnast. korekc.


mgr Makuchowska Lucyna – edukacja wczesnoszkolna, gimnast. korekc.


mgr Marczak Urszula –  edukacja wczesnoszkolna, świetlica


mgr Marek Lidia – język angielski


mgr Niklińska-Kantor Beata – zajęcia komputerowe, informatyka


mgr Penkala Krystyna – przyroda, matematyka


mgr Podstawny Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna, świetlica


mgr Ryś Bożena – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna


mgr Sienicka Jolanta – matematyka


mgr Stec Beata – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna


mgr Sumina-Ficek Natalia – język angielski, terapia pedagogiczna


mgr Szkudlińska Urszula – religia katolicka


mgr Witkowska Anna – język angielski


mgr Zdunek Tomasz – język polski, biblioteka, etyka


mgr  Włoch Joanna – naucz. wspomagający, pedagogika specj., oligofrenopedagogika


mgr  Goliasz-Pindel Ewa – asystent nauczyc., edukacja wczesnoszkolna


mgr  Moś Karina – wych. fizyczne


mgr Lach Monika – matematyka


mgr  Soremska Maria (s. Wirginia ) – rel. katolicka, oligofrenopedagogika


mgr  Szczepanek Radosław – opiekun Koła szachowego

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.