KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Warsztaty na ATH


Od dawien dawna było tak i nadal jest, że młody człowiek zachłanny jest na świat. Młodość do przodu gna, chce dosięgać gwiazd i proszę mi powiedzieć, który młody człowiek nie marzy o byciu starszym. Zwłaszcza jeśli jest nastolatkiem.   My spełniliśmy marzenie naszych uczniów zabierając ich w miejsce gdzie w jednej chwili przemienili się z czternastolatków w  młodzież  20letnią 😊.

Ale do rzeczy. Otóż końcem września ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu odbyli podróż w czasie. Opuścili mury swojej szkoły po to by przez kilka godzin zostać  studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej.  Taka okazja nadarzyła się dzięki organizacji  Dni Otwartych tejże uczelni. Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach przygotowanych przez poszczególne wydziały. Uczniowie wysłuchali pierwszego w swoim życiu akademickiego wykładu oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców. Jesteśmy dumni, że spośród wielu szkół goszczących na wykładzie „ATH- Studia jak Dakar ”to  uczeń naszej szkoły Piotr Bieniek został nagrodzony upominkiem od prowadzącego wykład za zwycięską odpowiedź w przeprowadzonym na koniec wykładu konkursie. Nasi uczniowie w sposób niezwykle elastyczny przeszli z roli ucznia do roli studenta. Kto widział ucznia 8a Filipa Suchonia poważnie dyskutującego dobre pół godziny  z wykładowcą uczelni na temat mechaniki pojazdów ten mógł domniemać, iż Filip jest już od dawna studentem.

Podczas gdy Filip zgłębiał tajniki pojazdów mechanicznych pozostali uczniowie oddawali się w najlepsze sesji zdjęciowej fotografując się jako właściciele stylowych samochodów przygotowanych przez uczelnię w ramach wystawy technicznej.  Poza sprawami technicznymi było coś dla humanistów. Można było nauczyć się hiszpańskiego oraz prześledzić proces kreowania postaci przez studentkę grupy teatralnej Kurtyna. Można było również posłuchać wykładu o świecie w komórce oraz o powierzchniach dwustronnych i jednostronnych. Nie zabrakło kreatywnych wyzwań. Dając się ponieść wyobraźni uczniowie wyprzedzili czas o dobrych kilka lat wymyślając urządzenia, których na naszym rynku jeszcze nie ma ale kto wie, czy niedługo właśnie dzięki nim nie powstaną? Do udanych ćwiczeń praktycznych możemy zakwalifikować postępowanie z pacjentem urazowym w ramach opieki przedszpitalnej o czym najlepiej wiedzą panie ratowniczki medyczne 😊

Było refleksyjnie, było poważnie (zwłaszcza, że wszyscy wykładowcy zwracali się do naszych uczniów per pan, pani)  zabawnie i  było też smacznie. Ciepły poczęstunek przygotowany przez władze uczelni dla swoich gości był niewątpliwie miłym akcentem.

Jeśli zastanawiacie się, czy warsztaty przypadły do gustu naszej młodzieży pozwólcie, że przytoczę wypowiedziane przez niektórych słowa tuż po zajęciach. „ Tutaj będę studiował, jest blisko, smacznie i ciekawe kierunki. Nie muszę szukać dalej”.  „ Już wiem co będę studiować! Zostanę ratownikiem medycznym i może kiedyś panią uratuję”

Adrianna Wychowaniec i Lidia Marek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.